หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > ที่นี่ประกาศฟรี - บอกบุญ (การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก, การทำทาน, สถานที่ปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนา) > ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั...

ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ


แบบที่ ๑   บิณฑบาตนอกวัด,

แบบที่ ๒  บิณฑบาตในวัด,

แบบที่ ๓  มีเจ้าภาพจัดซุ้มให้, 

แบบที่ ๔  เคร่งครัดเจ้าระเบียบ, 

แบบที่ ๕   สบาย ๆ กันเอง

 

<

วัน

วัด/สถานปฏิบัติธรรม

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

รูปแบบ

หลังออก 2 วัน  วัดหนองพันเท้า    จต.  ต.ท่ามะกา  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี    034-541123  
หลังออก 3 วัน  วัดตะโม่    จต.  ต.ปลัดแรด  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  055-371496 2+4
หลังออก 3 วัน วัดบุษยะบรรพต จต. ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ 032-512377 2+5
หลังออก 3 วัน  วัดราหุล     ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี 081-4587622  2+5
หลังออก 3 วัน       วัดม่วงบูรพาราม    จต.  ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  085-765-0423  
หลังออก 3 วัน      วัดป่าหลักร้อย      จต. ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 044-681076  
หลังออก 3 วัน      วัดหนองระเวียง     จต.  ต.หนองระเวียง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 044-249124  
หลังออก 3 วัน  วัดดาวโด่งสิตตาราม    ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  034-752268-9  
หลังออก 3 วัน  วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  50260 081-7648307   2+5
หลังออก 3 วัน  วัดพระบาทมะขาม   ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150 039-389086   
หลังออก 3 วัน     วัดโปร่งขนมจีน  ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160  081-3059658   
หลังออก 3 วัน    วัดเนินโพธิ์เจริญ  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี   15170    
หลังออก 3 วัน วัดเขาบ่อกวางทอง
จัดหลังออกพรรษา 3 วัน ( 26 ตค. - 3 พย. 53)
บิณฑบาตรในวัด
ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พระครูไพศาลสารคุณ เจ้าอาวาส 081-6630218  
หลังออก 5 วัน   วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000    
หลังออก 5 วัน   วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  60170   056-297197  2
หลังออก 5 วัน    วัดสระมรกต  ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190   037-276084   
หลังออก 5 วัน     วัดสามัคยาราม ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๐๘๗ ๒๑๐๒๙๓๙  
หลังออก 10 วัน    วัดดงกลาง            ต.ดงกลาง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66170  081-6047735  
หลังออก 15 วัน วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 086-1146215  
หลังออก 15 วัน  วัดธรรมรังสี      ต.สามกระทาย  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบฯ  77150  032-688864  
หลังออก 15 วัน   ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม     ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร  35150 081-5798142  
หลังสอบ 1 วัน    วัดสิงคราม   จต.     ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร  62140 055-771481  
หลังสอบ 2 วัน   วัดหนองบัว              ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110 086-2125518   
หลังสอบ 2 วัน    วัดหนองปลิง         ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000  081-6476454   
หลังสอบ 2 วัน    วัดปลักไม้ลาย          ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140    
หลังสอบ 2 วัน    วัดท่าคอย                  ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  จ.เพรชบุรี  76132 032-461556  
หลังสอบ 3 วัน       วัดซุนซ่อง                ต.ขุนช่อง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160 039-428027  
หลังสอบ 3 วัน        วัดชุมแสงวนาราม  ต.หมอนยาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140  038-293399  1+5
หลังสอบ 3 วัน         วัดวังคัน           ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180  081-5277003  
หลังสอบ 3 วัน วัดโคกกระต่าย   ต.จำปา  อ.ท่าเรือ  จ.อยุธยา  13130  035-224979  
หลังสอบ 3 วัน     วัดโพธิ์ทองเจริญ    ต.พลับพลาชัย  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160    
หลังสอบ 3 วัน  วัดป่าอาสภาวาส          ต.หินตั้ง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110    
หลังสอบ 3 วัน   วัดคลองลาน  ต.คลองลาน  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  62180  055-735182  
หลังสอบ 3 วัน       วัดป่าธรรมสุข ต.นายามอาม  อ.นายามอาม  จ.จันทบุรี  22160    
หลังสอบ 3 วัน      วัดพลกรัง       ต.พลกรัง  อ.เมือง  จ.นครราชสิมา  30000    
หลังสอบ 5 วัน         วัดช่องลาภ   จต.   ต.หนองพัน  อ.บ้านดา  จ.ราชบุรี  70180  081-2132831  
หลังสอบ 5 วัน     วัดเชิงเขา    จต.    ต.ลิ่นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  71180  081-9134320  
หลังสอบ 7 วัน     วัดกุญชรชาติการาม    ต.นรสิงห์  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง  14130 081-9485775  
วันที่ 4 พ.ย.      วัดเครือเขาโค้ง      ต.วังสำโรง  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120  086-2108749  
วันที่ 15 พ.ย.  วัดชายเคืองวนาราม   ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120  081-6510668  
วันที่ 18 พ.ย.       วัดสระพังทอง        ต.หนองย่างชิ้น  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  48170    
วันที่ 22 พ.ย. ศูนย์วิปัสสนาวัดป่าเทพนิมิตมงคล บ้านห้วยส้ม  ต. ห้ยส้ม  อ.ภูกระดึง  จ. เลย 42180  087-8978658
 
วันที่ 24 พ.ย.     วัดเพชรจันทรส   ต.จันทุ  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบุรี  67160  056-718205  
วันที่ 25 พ.ย.     วัดภูเพียง    (รอบสอง จัด วันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม ทุกปี) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 082-8934868 , 081-7656095 , 054-742250 1
วันที่ 25 พ.ย.     วัดหนองอีเหลย      ต.ในเมือง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  081-4630866  
วันที่ 1 ธ.ค.     สำนักวิปัสสนาดงเย็น   ต.อู่ทอง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160  035-505808  
วันที่ 1 ธ.ค.        วัดศรีเชียงใหม่      ต.พานพร้าว  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  43130  042-452027  
วันที่ 1 ธ.ค.      วัดโคนอน         ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี11130 02-4771404  
วันที่ 1 ธ.ค.     วัดป่าสันติธรรมนาเวง   ต.ท่าเชิงขุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000  086-2261128  
วันที่ 1 ธ.ค.     วัดดาวโด่งสิตตาราม    ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  034-752268-9  
วันที่ 1 ธ.ค.   วัดหนองเป็ด     ต.นาคาย  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330  084-9621281  
วันที่ 1 ธ.ค.    วัดเขาสมอระบัง    ต.หนองปลาไหล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  087-0324462  
วันที่ 1 ธ.ค.       วัดป่าพุทธรักษา   ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110    
วันที่ 1 ธ.ค.    วัดสวนพระนานาชาติ     ต.น้ำคำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000    
วันที่ 1 ธ.ค.   

วัดสามแยกโพธาราม 

ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ๐๘๖-๒๔๙-๘๓๙๖  
วันที่1-10 ธ.ค.  วัดศรีสว่าง    ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  089-9379345  
วันที่ 2 ธ.ค.  วัดบรูพาราม(อารามหลวง)  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  043-511374  
วันที่ 2-10 ธ.ค.    วัดเนกขัมมาราม  ภาพกิจกรรม53      ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37180  089-2839680  มีซุ้ม
วันที่ 3 ธ.ค.    วัดศรีเมืองธรรมคุณ      ต.โนนสมบรูณ์  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  43140  086-2242938  
วันที่ 4 ธ.ค.     วัดศูนย์กาญจนาภิเษก  ต.ไร่น้อย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34002  081-9769061  
วันที่  5 ธ.ค.      วัดปฐมพานิช  จต.           ต.บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110  036-471599  
วันที่ 5 ธ.ค.        วัดถ้ำยอดทอง              ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  70140  032-376231  
วันที่ 5 ธ.ค.     วัดภูน้อยเทพมงคล       อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180    
วันที่ 6 ธ.ค.     วัดสิงทรัพย์พรหมทอง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180    
วันที่ 8 ธ.ค.       วัดบางพลีใหญ่               ต.บางพลี  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540  02-3373455  
วันที่ 9 ธ.ค.       บ้านนาโพธิ์      ภาพกิจกรรม ตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม พระอาจารย์ชุมพล  กิตติสาโร  เจ้าอาวาสวัด ( 081-3922939  
วันที่ 10 ธ.ค.     วัดห้วยทรายใต้  จต.         ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120  032-442090-2 2+5
วันที่ 10 ธ.ค.   สำนักสงฆ์อรุณเจดีย์      ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี  72170 081-3741762  
วันที่ 10 ธ.ค.    วัดโนนสวรรค์  ต.นาอ้อ  อ.นาอ้อ  จ.เลย  42100  086-8643835  
วันที่ 10 ธ.ค.    วัดโคกสว่าง  ต.หัวนา  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170    
วันที่ 11 ธ.ค.      วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลูก  อ.มหาราช  จ.อยุธยา  13150  081-5708234  
วันที่ 11 ธ.ค.     วัดป่าปุญญาวาส  ต.นิคมฯ  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  34350  087-2443871  
วันที่ 12 ธ.ค.    วัดม่อนฤาษี     ต.ดอยหล่อ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  50160  053-369512  
วันที่ 13 ธ.ค.    วัดสระกลอย   ต.รางสาลี่  อ.ท่าม่วง  จ.กาจญนบุรี   71110     081-7572728 2
วันที่ 13 ธ.ค.     วัดป่าพุทธชัยมงคล    ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110        043-273585  2+5
วันที่ 14 ธ.ค.     วัดกลางราชครูธาราม      ต.หัวตะพาน  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง  14140    035-631290 1
วันที่ 14 ธ.ค.  วัดแดนสงบแสงธรรม   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  80000    044-214134 2+4
วันที่ 14 ธ.ค. วัดป่าเจริญธรรมกาย        ต.บัวแดง  อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  043-587042  
วันที่ 14 ธ.ค.      วัดอำนาจ ต.อำนาจ  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ  37000  086-8705654  
วันที่ 15 ธ.ค.  วัดโบสถ์  ต.บางกุ้ง  อ.บางคณฑี  จ.สมุทรสงคราม  75120  034-761269  
วันที่ 15 ธ.ค.  วัดวังหน่อไม้   ต.นิคมกระเสียว  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180  086-134695  
วันที่ 15 ธ.ค. วัดเวฬุวัน    ต.ไผ่ใหญ่  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  34140  081-7604129  
วันที่ 15 ธ.ค.          ที่พักสงฆ์โนนกอง        ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000    
วันที่ 16 ธ.ค. วัดสุธาทิพย์  จอ               ต.หนองเม็ก  อ.หนองหาร  จ.อุดรธานี  41130    2
วันที่ 17 ธ.ค. วัดหาดแตงโม ๒๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐ 085-2194828  
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดพุแค ต.สามแยกพุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 036-369034  2+5
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดจินดามณี  ต.คำเขื่อนแก้ว  อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  37210  089-2850896  
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สอบถามเส้นทาง โทร ๐๘ ๕๓๙๗ ๗๙๘๘ หรือ ๐๘ ๕๕๐๕ ๙๕๕๔
พระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร อาภาธโร
 
วันที่ 20 ธ.ค. วัดวิสุทธิมรรค ต.บ้านผือ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  41160  042-28225 2
วันที่ 20 ธ.ค. สำนักสงฆ์เขานกยูง   ต.นาป่า  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000    089-2442214 1
วันที่ 20 ธ.ค.  สวนโมขธรรมดอนเจ้าปู่ ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37000 087-2625723  2+4ซุ้ม
วันที่ 20 ธ.ค.  วัดบรรพตเขมาราม ต.นาเขม  อ.กบินทร์บรี  จ.ปราจีนบุรี  25110  081-6672372 2
วันที่ 20 ธ.ค.  วัดหนองแวง   ต.หนองบัว  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260  081-0757527  
วันที่ 20 ธ.ค. วัดดอนแก้ว                   ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  93110    
วันที่ 20 ธ.ค.     วัดยางกระเดา  ต.ท่าเมือง  อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี  34000    
วันที่ 21 ธ.ค.       วัดป่าศรีตาลสุม                 ต.ตาลสุม  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330    
 21 ธ.ค. วัดป่าช้าบ้านสะพาน ต.แก่งโดม  อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี 34190  086-0118646  
วันที่ 21 ธ.ค. วัดท่าเรียบ  (บ้านหนองหว้า) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ 084-5792552, 087-2171073
 
วันที่ 22 ธ.ค. วัดสาธุชนาราม     ต.บางแค  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110  034-749230  
วันที่ 24 ธ.ค.  วัดพระธาตุดอนเวียงห้อ ต.ป่างิ้ว  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170  053-952184  
วันที่ 25 ธ.ค. วัดศรีโอภาส ต.ศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  64130  081-9629826  
วันที่ 25 ธ.ค.  วัดถ้ำสำเภาทอง  ต.ทุ่งคา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86100  077-554166  
วันที่ 28 ธ.ค. วัดบึงสามกา                     ต.คลองเก้า  อ.ปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000  02-905992  
วันที่29ธ.ค.  วัดใหม่บางคล้า            ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110  089-5418455  
วันที่29ธ.ค.  วัดโพธิ์ไทรงาม (วัดบ้านไทร) ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโดย พระครูศีลธรรมโสภิต
โทร.087-898-8862
 
วันที่ 2 ม.ค.  วัดนันทิการาม                ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000    043-222322  1
         
วันที่ 3 ม.ค. วัดประคำอารามศรี ต.บ้านปรางค์  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260    
วันที 3 ม.ค. วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ  37240    
วันที่ 4 ม.ค.      วัดป่าตลุมพุก ต.หนองไม้งาม  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  31180 087-2394416  
วันที่ 4 ม.ค.  วัดป่าสนามชัย  ต.ท่างช้าง  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี  34110    
วันที่ 5 ม.ค. วัดบางแก้ว  จต. ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000  038-856382  
วันที่ 5 ม.ค.  สำนักสงฆ์มหาราช ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีษะเกษ  33110    
วันที่ 5 ม.ค.  วัดป่าฤกษ์อุดม ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  37110 089-8442878  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดป่าชลประทานศรัทธา  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310  043-441360  
วันที่ 5 ม.ค.  ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน  ต.น้ำเที่ยง  อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร  49110  086-2372449  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดมหาราชป่าดงสูง  ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีษะเกษ  33110  086-8728147  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดบ้านงิ้วเจริญธรรม  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  49160  089-276-7022  
วันที่ 5 ม.ค. วัดเสลภูมิวนาราม  ต.เสลภูมิ  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120 087-4269011  
วันที่ 5 ม.ค. วัดบ้านโนนดั่งเวฬุวัน ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000    
วันที่ 6 ม.ค. วัดโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120 081-5703604  
วันที่ 6 ม.ค. วัดเพลียขวา ต.ผึ้งหลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000 036-221794  
วันที่ 6 ม.ค.   วัดสายนาดง ต.โคกก่ง  อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ  37210  089-2850896  
วันที่ 7 ม.ค. วัดเลขธรรมกิตต์  จต ต.บางอ้อ  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110 037-335283  
วันที่ 7 ม.ค. วัดโคกมะยม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  035800569-0843861872  
วันที่ 7 ม.ค. วัดดอนค่า ต.แม่พูล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130 055-457493  
วันที่ 7 ม.ค. ป่าช้าวัดศรีโคตร   7-16  มกราคม  จัดทุกปี คีรี บ้านโปร่ง หมู่ ๗ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐ ๐๘๔๗๙๓๑๔๖๔ พระอธิการมาโนชญ์ สนฺติธมฺโม  
วันที่ 8 ม.ค. วัดพุทธโมกข์ ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230 087-8714065  
วันที่ 8 ม.ค. วัดป่าหนองดงสะแนน ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  45150 089-1002347  
วันที่ 8 ม.ค. วัดเหมือดแอ่  ต.ขามป้อม  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170 087-3763558  
วันที่ 9 ม.ค. วัดป่าช้าดอนคณฑา ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  30120    
วันที่ 9 ม.ค. วัดบึงกระจับ ต.หนองแหน อ.พนมสานคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120 081-8642254  
วันที่ 9 ม.ค. วัดหัวเขาสมอคล้า  จต ต.วังฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150    
วันที่ 9 ม.ค. วัดมณีไพรสณฑ์     จต ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110 055-531319 2
วันที่ 9 ม.ค. วัดอุดมไพรสณฑ์    รจอ ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  089-5761461  
วันที่ 9 ม.ค.  วัดศรีบุญเรือง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110    
วันที่ 9 ม.ค. วัดบ้านส่งเปลือย-โพธิ์สระแก้ว ต.เขวา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 081-3803742  
วันที่ 9 ม.ค. วัดบ้านตรวจ ต.ตรวจ  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์  32150 087-7048017  
วันที่ 9 ม.ค.  วัดหนองแคนน้อย ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทร.085-2088451(รักษาการเจ้าอาวาส)  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดพระธาตุห้าดวง  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน  51110  053-570244  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสวนวิเวก  ต.ไร่กา  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบฯ  77180  089-9415510  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสวนวิเวกอาศรมพรหมรังสี ต.ปะดัง  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120    
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสันติวนาราม  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130    
วันที่ 10 ม.ค.  วัดป่าช่องแมววิเวก  ต.ช่องแมว  อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา  30270 087-2424916  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดพระพุทธบาทข่วงเปา  ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50160 084-3192355  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดเชิงเนินสุทธาวาส ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง    
วันที่ 11 ม.ค. วัดป่าศรีพนาวัน (จอมศรี)  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000    
วันที่ 11 ม.ค. วัดป่าโคกสาย  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  081-0567420  
วันที่ 12 ม.ค. วัดราษฎร์เจริญธรรม  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160  055-520218  
วันที่ 12 ม.ค. วัดหนองเม็ก   ต.ช่องเม็ก  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  34350    
วันที่ 13 ม.ค. วัด ทันนิคมพัฒนาราม(วัดทับ6)วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี วันที่12 มกราฯมีงานเทศน์มหาชาติ แนะนำให้ไปก่อนงานหนึ่งวันนะครับ การเดินทางก็สะดวกลงรถที่ บ.ข.ส.เก่าโคราช แล้วขึ้นรถสาย โคราช-สีคิ้ว-ปากช่อง บอกเด็กรถว่าลงปากทางคลองไผ่แล้วต่อรถสองแถวที่ปากทางสาย สีคิ้ว-เขากระโดน-เขาฟอดลงหน้าวัดเลยครับถ้าลงที่สีคิ้วก็ขึ้นสองแถวสายที่บอกไปแล้วหรือมาจากทาง ก.ท.ม.ก็ลงที่ปากทางคลองไผ่ขึ้นรถสองแถวตามที่บอกไปแล้วนั่นแหละครับหรือถ้าไปไม่ถูกหรือรถที่ปากทางฯหมดก็โทรไปที่เบอร์ 0862583841 พระครูนิคมพัฒนาภรณ์,0884836284 หลวงตาหาดนะครับ(รถจะรับแค่ปากทางคลองไผ่เท่านั้น) ต.หนองนั้าใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 0862583841 พระครูนิคมพัฒนาภรณ์,0884836284 หลวงตาหาดนะครับ  
วันที่ 14 ม.ค. วัดเทพสถิต  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  044-312965  
วันที่ 15 ม.ค. วัดป่าสามัคคี  ต.โหรา  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด  45160    
วันที่ 16 ม.ค. วัดเลียบบูรพาราม  ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ  33001  045-613306  
วันที่ 16 ม.ค. วัดปัจฉิมวัน จอ.   กิจกรรมปี51 ต.พระเหลา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37180  081-3211599  
วันที่ 16 ม.ค.  วัดท่าช้าง ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง บิณฑบาตรข้างๆ วัด อยู่แบบง่ายๆ สบายๆ กันเองครับพี่น้อง  
วันที่ 17 ม.ค. วัดบ่อสุพรรณ (หัววัง)  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72190 086-8940685  
วันที่ 17 ม.ค. วัดปีกวงฆ้อง  ต.ท่าไม้  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  60120  056-353103  
วันที่ 17 ม.ค. วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  089-9425683  
วันที่ 17 ม.ค. วัดชุมพวา  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270  093-437536  
วันที่ 17-27 ม.ค.  วัดภู่อ่างเงิน  ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 087-2486225  
วันที่ 17-26 ม.ค.  วัดสมโภชน์กรุงฯ 200 ปี   รายละเอียด
 
บ้านจัดสรร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์ 67170 083-624-9227  
วันที่ 19 ม.ค. วัดแสงสว่างบุ้งคล้า  จต  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000  043-795028  
วันที่ 19 ม.ค. วัดด่านเกวียน  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160     2
วันที่ 19 ม.ค. วัดลำนารายณ์  จต   ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130  036-4610016  
วันที่ 20 ม.ค. วัดถลุงทอง  (บ้านผือ)  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350  081-0810131  
วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าพุทธนิมิต   ต.เกรียงไกร  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180 086-2387848  
วันที่ 20 ม.ค. วัดเกรียงไกรใต้  ต.ไทรย้อย  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000  056-274055  
วันที่ 20 ม.ค. วัดหนองบัวงาม  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190  
ผู้ตั้งกระทู้ ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ (info-at-watisan-dot-com ) :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-06 00:29:11


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความเห็นที่ 54 (3764318)

 ปริวาสกรรม ตลอดปี ทั้งแบบสุทธันตะปริวาส

 และปฏิกัสสนา จัดแบบภายใน ณ.วัดป่าดอนตูม

 บ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 สถานที่สัปปายะบนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติกว่า

ร้อยไร่    ...การเดินทาง  ลงบ.ข.ส ขอนแก่นต่อรถสองแถวสีเขียวสาย4 นั่งสุดสาย หรือจะนั่งแท็กซี่ ถึงวัดก็ไม่แพง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

  098-1036850..083-3376576  พระอาจารย์

   สมบบูรณ์  จิตตปุญโญ [ เข้าชมวัด ยูทูบ วัดป่าดอนตูม บ้านตอกแป้น ] 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ มหาวิเชียร มหาปัญโญ (soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-27 09:41:47


ความเห็นที่ 53 (3762727)
 ขอนิมนต์ เข้าร่วมปริวาสกรรม (จัดริมทะเล)
ณสำนักสงฆ์ในไร่
หมู่ที่ ๒  ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
 
( สงบ  เงียบ  ไกลบ้านคน  )
 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ของทุกปี หากปีไหน  เป็นปีที่มีอธิกมาส  หรือเดือน  ๘ สองครั้ง  ก็จะเลื่อนเป็น  แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ แรก
 
ปี ๒๕๕๘ นี้ ตรงกับ
วันที่ ๘ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
โดยมีท่านอาจารย์สมนึก  อินฺทมุณี   เจ้าอาวาสวัดหลงบน  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน  ในการจัดงานทุกปี

 

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย  เช่น บาตร ผ้าปูนั่ง  เต้น  สบู่ ยาสีฟัน  ยารักษาโรค ประจำตัว  หนังสือมนต์พิธีเล่มเหลือง  เป็นต้น

ติดต่อสอบถามโทร  ๐๘๐-๐๓๘๕๘๖๘  พระทวีวิทย์  กตปุญฺโญ  เจ้าสำนักสงฆ์ในไร่
ผู้แสดงความคิดเห็น พระทวีวิทย์ วันที่ตอบ 2015-01-22 14:20:28


ความเห็นที่ 52 (3759581)

  

กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์

 

๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕

          ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า  ร่วมประพฤติวัตร  ปฏิบัติวุฏฐานวิธี  ตามหลัก

   พระธรรมวินัย  บวชชีพราหมณ์   นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล ๘   ไม่โกนผมปฏิบัติธรรม

   เจริญวิปัสสนากรรมสั่งสมบุญบารมี   สร้างคุณงามความดี    ถวายเป็นพระราชกุศล

   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุ ๘๘  พรรษา

 

             ณ วัดชัยสว่าง (บ้านจังเอิน) ตำบลเมืองหลวง  

           อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ             

ติดต่อสอบ

080-149-4833

084-836-9530

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสาคร กวิวํโส (ssK_ju!-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-13 20:54:29


ความเห็นที่ 51 (3759578)

  

กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์

 

๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕

          ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า  ร่วมประพฤติวัตร  ปฏิบัติวุฏฐานวิธี  ตามหลัก

   พระธรรมวินัย  บวชชีพราหมณ์   นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล ๘   ไม่โกนผมปฏิบัติธรรม

   เจริญวิปัสสนากรรมสั่งสมบุญบารมี   สร้างคุณงามความดี    ถวายเป็นพระราชกุศล

   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุ ๘๘  พรรษา

 

             ณ วัดชัยสว่าง (บ้านจังเอิน) ตำบลเมืองหลวง  

           อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ             

ติดต่อสอบ

080-149-4833

084-836-9530

ผู้แสดงความคิดเห็น ปริวาสกรรม วัดชัยสว่าง บ้านจังเอิน ต.เมืองหลวง (ssK_ju!-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-13 20:45:16


ความเห็นที่ 50 (3755354)

วัดนันทิการาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ตามกำหนดงานทุกวันที่ 2 ม.ค ได้ยกเลิกการจัดงานปริวาสกรรมมาหลายปีแล้ว

จึงขอประกาศข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และฝากบอกต่อๆกันไปด้วย

เพราะมีพระเดินทางมาทุกปี และได้บอกกล่าวไปแล้ว แต่ก็ยังมีมาอยู่

จึงขอแจ้งให้ยกออกจากรายการงานปริวาส

ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเลขา วันที่ตอบ 2015-01-01 19:34:22


ความเห็นที่ 49 (3753799)

 กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม

ประจำปี ๒๕๕๘ หลังออกพรรษา ๕ วัน

ณ วัดป่าวิสุทธิญาณ

                                         บ้านหนองแสง (ช่องตาอู)

                                         ต.โพนงาม  อ.บุณฑริก

                                         จ.อุบลราชธานี  : ๐๘๗๒๕๐๑๖๘๐

ผู้แสดงความคิดเห็น บัวขาบ ลุ่มน้ำมูล (lamphan1680-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-27 23:31:49


ความเห็นที่ 48 (3751441)

 ขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอยู่ปริวาสกรรม  ณที่พักสงฆ์บ่อสามถ้ำ  หมู่ที่  ๒  ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

ระหว่าง  วันที่  ๕  ถึง ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ปีนี้จัดเป็นปีที่  ๒ สถานที่สัปปายะมาก การปฏิบัติสะดวกสบายมาก

ติดต่อสอบถามที่  พระสมวงษ์  กนฺตวณฺโณ  เบอร์โทร  0861547709  ทุกวันครับ   และขอแจ้งข่าว  ปีนี้ที่พระธาตุศรีสุมังค์งดจัดอีก  หนึ่งปีครับเพราะออกธุดงค์ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสมวงษ์ กนฺตวณฺโณ วันที่ตอบ 2014-12-22 23:51:58


ความเห็นที่ 47 (3750598)

 นิมนต์รวมงานปริวาสกรรม

วัดถ้ำชาละวัน

ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม ของทุกปี

หมู่ 1 ต.คลองคะเชนทร์  อ.เมือง จ.พิจิตร

ติดต่อสอบถาม พระอธิการสมมาส อานันโท

โทร.0861995666

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวันชัย วราโภ (petmark013-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-21 16:25:41


ความเห็นที่ 46 (3749227)

 งานปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ประจำปี ๕๘

ขอนิมนต์พระภิกษุ/เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเจริญ       จิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างบารมี ทำความดีเพื่อตน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดศรีห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

๕ – ๑๕ มีนาคมของทุกปี

ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน พระครูศรีปริยัติวงศ์ เจ้าคณะอำเอห้วยทับทัน

พระอาจารย์สถิตย์ อนุตฺตโร พระภิกษุสามเณรวัดศรีห้วยทับทันทุกรูป พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านหนองสิมน้อย/ ทุ่งมน/ สวัสดี และชาวตลาดห้วยทับทันทุกท่านพร้อมกันจัดงาน

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร/เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ข้าวต้ม/น้ำปานะแด่ พระภิกษุและผู้บวชชีพราหมณ์ บิณฑบาตภายในวัด เวลา ๑๐.๐๐ น.ทุกวัน
เวลา ๑๙.๓๐ น.ฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ทุกคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูศรีปริยัติวงศ์ โทร.๐๘๗ ๑๐๑ ๕๙๙๘

การเดินทาง

ทางรถยนต์ประจำทาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ลงที่ห้วยทับทัน หน้าป้อมตำรวจ

เดินทางเข้าวัดศรีห้วยทับทัน ๒๐๐ เมตร จากทางหลวง ๒๒๖

ทางรถไฟ

ลงที่สถานีห้วยทับทัน เดินทางเข้าวัดศรีห้วยทับทัน ๕๕๐ เมตร จากสถานีรถไฟ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูศรีปริยัิติวงศ์ วันที่ตอบ 2014-12-17 17:00:09


ความเห็นที่ 45 (3749047)

 งานปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ประจำปี ๕๘

ขอนิมนต์พระภิกษุ/เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเจริญ       จิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างบารมี ทำความดีเพื่อตน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดศรีห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

๕ – ๑๕ มีนาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน พระครูศรีปริยัติวงศ์ เจ้าคณะอำเอห้วยทับทัน

พระอาจารย์สถิตย์ อนุตฺตโร พระภิกษุสามเณรวัดศรีห้วยทับทันทุกรูป พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านหนองสิมน้อย/ ทุ่งมน/ สวัสดี และชาวตลาดห้วยทับทันทุกท่านพร้อมกันจัดงาน

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร/เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ข้าวต้ม/น้ำปานะแด่ พระภิกษุและผู้บวชชีพราหมณ์ บิณฑบาตภายในวัด เวลา ๑๐.๐๐ น.ทุกวัน
เวลา ๑๙.๓๐ น.ฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ทุกคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูศรีปริยัติวงศ์ โทร.๐๘๗ ๑๐๑ ๕๙๙๘

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูศรีปริยัิติวงศ์ วันที่ตอบ 2014-12-17 13:57:49


ความเห็นที่ 44 (3748862)

 กำหนดงานปริวาสกรรม ณ ป่าช้าวัดศรีโคตคีรี  บ้านโปร่ง  หมู่  ๗  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่  ๗ - ๑๖   มกราคม  ๒๕๕๘ (จัดทุกปีนะครับ)  โทรสอบถามที่  093 5299 365  พระครูสันติบวรธรรม

เบอร์โทรเก่าเลิกใช้แล้วนะครับ  ขอความกรุณาช่วยเปลี่ยนเบอร์โทรในตารางให้ด้วยครับ  จักขอบพระคุณอย่างสูง     เป็นเบอร์ที่ประกาศนี้นะครับ  ขออภัยเพื่อนสหธรรมมิกทุกท่าน ยังจัดทุกปีครับ  ขอพระคุณอย่างยิ่งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูสันติบวรธรรม วันที่ตอบ 2014-12-17 08:37:42


ความเห็นที่ 43 (3738860)

ปริวาสกรรม .วัดป่าดอนตูม.(.สวนป่าธรรมญาณ.).บ้านตอกแป้น.ต.บ้านค้อ.อ.เมืองจ.ขอนแก่น.  ทั้งแบบสุทธันตะ.และแบบปฏิสสนา. จัดแบบภายในตลอดทั้งปี.บนเนื้อที่ป่าธรรมชาติกว่าร้อยไร่.ไม่วุ่นวาย.สงบสัปปายะ. บิณฑบาตภายใน..การเปิดทาง.ลง บขสขอนแก่น.ต่อรถสองแถว.สาย4.บ้านสำราญสุดสาย.หรือจะนั่งแท็กซี่ก็ได้ไม่แพงส่งถึงวัด.ไม่เกิน250 บาทบาท..สนใจติดต่อสอบถามได้ที 098 1036850 ..083 3376576  พระอาจารย์สมบูรณ์.จิตตปุญโญ. 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิตตปุญโญ (soraya 75133-at-gmail-dot- com )วันที่ตอบ 2014-11-24 08:09:37


ความเห็นที่ 42 (3719946)

 ป่าใหม่10-19 ม.ค 2558 สำนักสงฆ์ป่าช้าห้วยหินสอกกโพธิ์ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ขอเชิญเข้าอยู่งานปริวาสกรรม ทีมงานพระอาจารทองสูข ติดต่อโดยตรงได้ทีวัด 0871323216-0930968809 (พระ วิเชียน)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิเชียน-at-outlook-dot-co-dot-th วันที่ตอบ 2014-10-11 21:48:47


ความเห็นที่ 41 (3713843)

    กำหนดการอยูปริวาสกรรม

            เชิญบวชชีพราหมณ์

                          ณ วัดรรรมาภิมุข  (ไรป่า)

       ตำบลเนินทราย   อำเภอเมืองตราด                    จังหวัดตราด  

         ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

        พระครูสุธรรมาทร เจ้าคณะตำบลเนินทราย                           คณะศิษย์ยินดีตอนรับ

สถานที่ี  ป่าไม้ร่มรื่นทั้งวัน  -บิณฑบาตในวัด-มีเวลาปฎิบัติธรรมเต็มที่ -ฟังธรรมะจากพระอาจาร์หลายรูป

การเดินทาง  เริ่มต้นเดิินท่างจากตัวเมืองตราาด ไปถนนสาย ตราด -คลองใหญ่ กม.ที่4 เลี้ยวไปบนถนนสายไร่ป่-ด่านชุมพล 2กิโเมตรครึ่่งถึ่ง  วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า)

เบอร์ติดต่อ 081-7825731  081-0043719

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ ประกิจ เตชปญฺโญ (teshow27325-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-29 08:56:18


ความเห็นที่ 40 (3709642)

วัดภูพานด่านสาวคอย     นครพนมนะครับไม่ใช่สกลนคร  ที่เลิกจัดงานปริวาสกรรม   ขอแก้ไขข้อมูลน่ะครับ    พิมพ์ผิดในความคิดเห็นอันก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-09-22 08:20:02


ความเห็นที่ 39 (3709641)

วัดภูพานด่านสาวคอย     นครพนมนะครับไม่ใช่สกลนคร  ที่เลิกจัดงานปริวาสกรรม   ขอแก้ไขข้อมูลน่ะครับ    พิมพ์ผิดในความคิดเห็นอันก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-09-22 08:19:16


ความเห็นที่ 38 (3709625)

วัดที่เลิกจัดแล้วน่ะครับ  เท่าที่กระผมทราบ และเดินทางโดยต้วกระผมเองไปมาแล้วปรากฎว่าเลิกจัด มีดังนี้ครับ    1. วัดศรีเมืองธรรมคุณ  บึงกาฬ    2. วัดภูพานด่านสาวคอย สกลนคร   3. วัดป่าเทพประทานพร  บ้านเชียง  อุดรธานี  4.วัดแก้วบัวบาน  โพนสา  ่ทาบ่อ หนองคาย              อย่าไปน่ะครับเลิกจัดบางที่การเดินทางยากลำบากมากเช่นที่วัดศรีเมืองธรรมคุณ อยูในป้่ลึก ไม่มีรถสัญจร รถเหมาแพงมาก    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-09-22 08:02:11


ความเห็นที่ 37 (3697426)
สถานที่จัดปริวาสดีๆที่พระสงค์ไม่รู้จักขอแนะนำท่านพระคุณเจ้า..เป็นวัดที่เป็นป่าธรรมชาติที่สวยงามต้นไม้สมบูรณ์และเป็นป่าช้าเก่า..ถวายค่าพาหนะ..คือ..วัดป่านาดอกไม้..บ้านนาดอกไม้..ตำบลบ้านยา..อำเภอสว่างแดนดิน..จังหวัดสกลนคร..10-19ธันวาคมของทุกปีไม่มีเลิกเพราะมีงบประมาณจากอำเภอให้จัดทุกปี..แล้วท่านจะได้พบหลวงปู่ใจดีมากๆ..ชื่อหลวงปู่จันดี(ประธานจัดงาน)ขอนิมนต์ครับผม....
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-08-31 08:45:23


ความเห็นที่ 36 (3697423)
ข้อมูลทางศาสนาไม่มีการอับเดทที่เลิกจัดไปแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยขอให้ทางวัดที่เลิกจัดแล้วแสดงความรับผิดชอบด้วยการลบข้อมูลของทางวัดท่านด้วย...เวลาท่านลงประกาศยังลงได้..เวลาเลิกต้องลบได้ด้วยสิ
ผู้แสดงความคิดเห็น ภิกขุปาฏิโมกข์ วันที่ตอบ 2014-08-31 08:28:56


ความเห็นที่ 35 (3661174)

 ขอเชิญร่วมปริวาสกรรม วัดท่ามะกอก ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และขึ้น1ค่ำเดือน8ของทุกปี 

พระอธิการประสงค์ สุกฺกภทฺโท 0817489080,0888565354

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการประสงค์ (poex_love1043-at-homtail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-26 06:13:21


ความเห็นที่ 34 (3661173)

 ขอเชิญร่วมปริวาสกรรม วัดท่ามะกอก ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และขึ้น1ค่ำเดือน8ของทุกปี 

พระอธิการประสงค์ สุกฺกภทฺโท 0817489080,0888565354

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการประสงค์ (poex_love1043-at-homtail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-26 06:09:02


ความเห็นที่ 33 (3652182)

  เชิญร่วมงานปริวาสกรร

ณ . วัดกลางสวนดอกไม้

 (สงบเงียบไกลบ้านคน  บรรยากาศดี)

ตำบล แม่ท้อ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

วันที่  20- 29 ธันวาคม  ของทุกปี

(ขอเดียว สวดเดี่ยว บิณฑบาตรในวัด)

 

สนใจจะร่วมเข้าปริวาสกรรม ติดต่อ พระครูวิโรจน์ธรรมประสิทธิ(เจ้าอาวาส)

โทร 087-8398382, 081-1814087 (ผู้ดำเนินงาน)

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาพีรกฤต วันที่ตอบ 2014-06-08 15:52:49


ความเห็นที่ 32 (3652181)

 รับจัดปริวาสกรรมทั่วประเทศ ดำเนินการโดย พระอาจารย์ทอง ฉนฺทาคโม ราชบุรี 

       เพื่อเปิดป่าใหม่ให้แก่วัดที่มีศักยภาพแต่ยังขาดบุคลากรและต้องการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและจรรย์โรงพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบต่อไป

สนใจนิมนต์โทรมาคุยปรึกษาตามหมายเลขที่ลงไว้ได้ครับ

สามารถติดต่อได้ที่ 090-1674665 พระอาจารย์ทอง ราชบุรี

                                      081-7717762 พระอาจารย์ศักดา

                                      081-1814087 พระอาจารย์กุ้ง 

                                      080-6519096 พระมหาพีรกฤต

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาพีรกฤต วันที่ตอบ 2014-06-08 15:44:28


ความเห็นที่ 31 (3617629)

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมบุญ ร่วมปฏิบัติธรรม ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุ เข้าปริวาสกรรม                             ในวันที่ ๒-๑๑มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ.สำนักสงฆ์คลองคราม หมู่ ๑๑ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี...ต่อจาก วัดเขาหัวช้าง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ....ปีนี้จัดเป็นปีแรกครับ  (มีรถรับ- ส่งจากวัดเขาหัวช้าง และปากทาง ครับ..)โทร.0879407851 พvpระชัยรัตน์ ตป สีโล....ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระชัยรัตน์ ตป สีโล (chairut485-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-14 21:44:32


ความเห็นที่ 30 (3611947)

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 มี.ค - 5 เม.ย. ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ (weraeudth69-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-10 20:32:44


ความเห็นที่ 29 (3611945)

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 มี.ค - 5 เม.ย. ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ วันที่ตอบ 2014-04-10 20:27:05


ความเห็นที่ 28 (3594373)

ขอนิมนต์/เชิญพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
ร่วมปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม

ณ วัดห้วยพรหม
ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน- ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูประโชติสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม โทร ๐๘๑-๗๙๐๕๘๓๑
หรือพระสมุห์วีรชน อุตฺตโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม โทร ๐๘๖-๒๔๕๗๕๙๙

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสมุห์วีรชน อุตฺตโร วันที่ตอบ 2014-03-21 18:58:49


ความเห็นที่ 27 (3588515)

                              งานปริวาสกรรมประจำปี

   วันที่ 12-21 ม.ค. วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ก่อนอัพภานกรรมมีพิธีพุทธาภิเษกเป็นประจำทุกๆปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.watphupalansung.com

หรือโทร. 081-9991042,084-4420227

ผู้แสดงความคิดเห็น ปักษิณบูรพา เจ่าฟาน วันที่ตอบ 2014-03-06 10:58:35


ความเห็นที่ 26 (3588512)

งานปริวาสกรรมประจำปี วันที่ 12-21 ม.ค. วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ติดต่อสอบถามได้ที่ www.watphupalansung.com หรือโทร 081-999 1042 , 084-442 0227

ผู้แสดงความคิดเห็น ปักษิณบูรพา เจ่าฟาน วันที่ตอบ 2014-03-06 10:44:22


ความเห็นที่ 25 (3583573)

 สำนักสงฆ์ดอยแม่โถ บ้านเล่าลี ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

17-26 มกราคม ของทุกปี

086-1901398 พระชีวิน ชินวํโส เจ้าอาวาส

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าอาวาส วันที่ตอบ 2014-02-15 18:53:52


ความเห็นที่ 24 (3582728)

 กำหนดการงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม

ระหว่างวันที่ ๒๖  มีนาคม ถึง ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

ณ.วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-----------------------------------------------

 

ขอกราบอาราธนา

พระภิกษุ สามเณร ร่วมเข้าอยู่ปริวาสกรรมในครั้งนี้ โดยทั่วหน้ากัน พบกับป่าธรรมชาติ นักปราชญ์หลากหลาย ได้นิสัยธรรม

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย เช่น

บาตร กลด มุ้ง ผ้ากันฝน ของใช้ส่วนตัว (ยารักษาโรคประจำตัว)

การเดินทาง

รถไฟ --> ลงรถที่สถานีสุราษฎร์ธานี --> ต่อรถประจำทางสายพุนพิน-เคียนซา --> ลงรถที่หน้าวัด

รถทัวร์ -->ลงรถที่พุนพิน --> ต่อรถประจำทางสายพุนพิน-เคียนซา --> ลงรถที่หน้าวัด

***หมายเหตุ --> วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรถไปรอรับที่สถานีรถไฟ        สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พระครูปลัดพิสูจน์ศักดิ์  อภิปุณฺโญ (หลวงแดน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส                            โทร. ๐๘๙-๒๙๒-๖๒๙๑, ๐๘๖-๒๘๐-๖๙๒๐

ผู้แสดงความคิดเห็น วัดทุ่งเซียด (wattungsaid-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-11 21:25:26


ความเห็นที่ 23 (3579902)

                                                           กำหนดงานปริวาสกรรม

                ณ อุทยานวิปัสสนากรรมฐานทมมุนีบ้านไร่ห้วยพี้ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขันจ.อุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 24 ก.พ. พ.ศ. 2557 ทุกปี

ติดต่อที่เบอร์ 087-7345494

ผู้แสดงความคิดเห็น ทอม วันที่ตอบ 2014-01-31 21:05:00


ความเห็นที่ 22 (3579707)

 เชิญร่วมงานปริวาสกรรม

ณ วัดคลองละแวก

ต.คลองแม่ลาย  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

ระหว่างวันที่  18 - 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 และทุกๆปี

  สนใจร่วมเข้าปริวาสกรรม  หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  โทร 081-042-3067 , 083-626-0009       พระอธิการมนต์รัก รกฺขิโต   เจ้าอาวาส

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการมนต์รัก รกฺขิโต (dak_dd-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-01-31 11:43:10


ความเห็นที่ 21 (3574783)

 เชิญร่วมงานปริวาสกรรม

ณ. สำนักสงฆ์ในไร่

ม.2  ต.ม่วงงาม  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา

(ติดชายทะเล  บรรยากาศดี  สงบเงียบไกลบ้านคน)

วันที่ 20 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2557

โดยมีพระอาจารย์สมนึก  เจ้าอาวาสวัดหลงบน  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  (เป็นประธานสงฆ์)

  สนใจร่วมเข้าปริวาสกรรม  หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  โทร 080 - 0385868  พระทวีวิทย์  กตปุญฺโญ   เจ้าสำนักสงฆ์ในไร่

ผู้แสดงความคิดเห็น พระทวีวิทย์ วันที่ตอบ 2014-01-13 22:15:58


ความเห็นที่ 20 (3561759)

                               เรื่อง งดจัดปริวาสกรรม ที่ วัดอรุณธรรมเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี                                                                                                                           เนื่องจากผม ( พระครูอรุณธรรมรังษี   เอี่ยม  สิริวณฺโณ )  ไม่ว่าง มีงานจำเป็นที่จะต้องทำ จึงขอ งดจัด ปริวาสกรรม ที่วัด อรุณธรรมเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี      ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป     ขอนิมนต์ทุกท่านไปที่อื่น ตามอัธยาศัย เถิดครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            พระครูอรุณธรรมรังษี                                                                                                                                                                                                    (เอี่ยม สิริวณฺโณ)                โทร.02-466-3167                                                                                                                                                                                                                                  

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเมธาวัฒน์ หิริธมฺโม วันที่ตอบ 2013-11-23 22:42:46


ความเห็นที่ 19 (3561063)

ขณะนี้วัดโคนอนได้ยกเลิกการจัดปริวาสกรรแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น watkonon (watkonon2013-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-21 07:46:40


ความเห็นที่ 18 (3558149)

กำหนดการงานปริวาสกรรม

วันที่ ๒๐ - ๓๐ เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖

ณ วัดเขาดินมังกรทอง ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ขอนิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม เชิญอุบาสก-อุบาสิกาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม( ๑๐ วัน) เป็นวัดป่า อยูู่ห่างจากหมู่บ้านมีพื้นที่เป็นภูเขาและพื้นบ้านร่มรื่นและเงียบสงัด

ติดต่อสอบถามโทร ๐๘๙-๗๖๗-๘๑๓๐  พระสุมิตร อภิโยโค

ผู้แสดงความคิดเห็น พร วันที่ตอบ 2013-11-08 13:35:38


ความเห็นที่ 17 (3556652)

 ประกาศงานปริวาสกรรม ครับ ในวันที่ 

6 ธันวาคม ของทุกปีครับ สถานที่คือ 

วัดนาคราช (สังกะสี) หมู่ 11 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 081 305 1373 ธิการ สมชาย ปภสฺสโร เจ้าอาวาส 

บิณฑบาตรในวัด อาหาร และน้ำปานะ สมบูรณ์

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความอนุเคราะห์น่ะครับ (9aodzaa-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-31 12:35:53


ความเห็นที่ 16 (3554643)

 เร็วๆนี้มีที่แนะนำใหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระธนกฤต (tanakata-at-outlook-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-10-21 19:59:25


ความเห็นที่ 15 (3554642)

 ข้อมูลอัพเดทใหมครับ เคยโทรที่เวปไซด์อื่นแล้วเป็นเบอร์ใครก็ไม่รู้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระธนกฤต (btanakata-at-outlook-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-10-21 19:46:05


ความเห็นที่ 14 (3551826)

                                                        กำหนดารอยู่ปริวาสกรรรม ปฎิบัติธรรม  และบวชชีพรามหน์ 

                                                                                      ณ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า)

                                                             ตำบลเนินทราย    อำเภอเมืองตราด   จังหวัดตราค

                                                                     วันที่ 27   พฤศจิกายน   - 6  ธันวาคม   2556

                                                 พระครูสุธรราทร   เจ้าคณะตำบลเนินทราย และคณพระภิกษุ  ยินดดีตอนรับ

                                             สถานที่  ป่าไม้ ร่มรืนทั้งวัน -  บิณฑบาตในวัด  -  ฟังธรรมจากพระอาจารย์หลายรูป 

การเดินทาง  ลงรถที่สถานนี้ขนส่ง แล้วจ้างรถรับจ้างบอกมาวัดไร่ป่า  หรือลงรถแล้วติดต่อทางวัดที เบอร์โทร 081-7825731  087-4135100

                                                                                               081-0043719

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ ประกิจ เตชปญฺโญ (teshow1234-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-08 10:12:18


ความเห็นที่ 13 (3375552)

*วัดหนองเป้า* ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13140  เปิดรับปริวาสกรรมตลอดปีครับ บรรยากาศดีกลางทุ่งข้าว เปิดเข้ารับปริวาสทุกๆวันที่ 1-16 และ 16-1 ของทุกๆเดือนครับ ( รับตลอดปี  )  ขอเชิญชวนพระภิกษุสามเณรทุกรูปได้ครับ ข่าว จาก *หลวงพ่อธรรมสารี* โทร 089-5236875  FM.105.25 mhz.

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ ชัชพงษ์ สติสัมปัณโณ วันที่ตอบ 2013-08-08 19:38:03


ความเห็นที่ 12 (3371974)

                กำหนดการงานปริวาสกรรม

                                 วันที่๑-๑๐ เดือนกุมภาพันธ์  ทุกๆปี

          ณ วัดหนองกก(ป่าช้า)ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

  ขอนิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม เชิญอุบาสก-อุบาสิกาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(๒+๕)         เป็นป่าไม้ธรรมชาติ วัดอยู่ห่างจากถนนหลักและหมู่บ้านพอสมควร

                      ติดต่อสอบถามโทร ๐๘๑-๐๗๑-๙๕๓๒  พระอุดมศักดิ์ อนาวิโล

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความอนุเคราะช่วยประชาสัมพันธ์งานปริวาสให้ด้วยคับ วันที่ตอบ 2013-06-06 22:00:38


ความเห็นที่ 11 (3371973)

                กำหนดการงานปริวาสกรรม

                                 วันที่๑-๑๐ เดือนกุมภาพันธ์  ทุกๆปี

          ณ วัดหนองกก(ป่าช้า)ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

  ขอนิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม เชิญอุบาสก-อุบาสิกาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(๒+๕)         เป็นป่าไม้ธรรมชาติ วัดอยู่ห่างจากถนนหลักและหมู่บ้านพอสมควร

                      ติดต่อสอบถามโทร ๐๘๑-๐๗๑-๙๕๓๒  พระอุดมศักดิ์ อนาวิโล

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความอนุเคราะช่วยประชาสัมพันธ์งานปริวาสให้ด้วยคับ วันที่ตอบ 2013-06-06 21:57:13


ความเห็นที่ 10 (3371968)

                กำหนดการงานปริวาสกรรม

                                 วันที่๑-๑๐ เดือนกุมภาพันธ์  ทุกๆปี

          ณ วัดหนองกก(ป่าช้า)ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

  ขอนิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม เชิญอุบาสก-อุบาสิกาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(๒+๕)         เป็นป่าไม้ธรรมชาติ วัดอยู่ห่างจากถนนหลักและหมู่บ้านพอสมควร

                      ติดต่อสอบถามโทร ๐๘๑-๐๗๑-๙๕๓๒  พระอุดมศักดิ์ อนาวิโล

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความอนุเคราะช่วยประชาสัมพันธ์งานปริวาสให้ด้วยคับ วันที่ตอบ 2013-06-06 20:54:37


ความเห็นที่ 9 (3370026)

  เชิญร่วมงานปริวาสกรร

ณ . สำนักสงฆ์ในไร่  (จัดเป็นปีแรก)

 (ติดชายทะเล  สงบเงียบไกลบ้านคน  บรรยากาศดี)

หมู่ที่  2  ตำบล ม่วงงาม  อำเภอ สิงหนคร  จังหวัดสงขลา

วันที่  1 - 10 กรกฎาคม  2556

โดยมีพระอาจารย์สมนึก  เจ้าอาวาสวัดหลงบน  อ.ปากพนัง  จ. นครศรีธรรมราช เป็นประธานสงฆ์

 

สนใจจะร่วมเข้าปริวาสกรรม ติดต่อ พระทวีวิทย์  กตปุญฺโญ  (เจ้าสำนักสงฆ์ในไร่)

โทร 080-0385868

ผู้แสดงความคิดเห็น พระทวีวิทย์ วันที่ตอบ 2013-05-07 19:55:08


ความเห็นที่ 8 (3370025)

 เชิญร่วมงานปริวาสกรร

ณ . สำนักสงฆ์ในไร่  (จัดเป็นปีแรก)

 (ติดชายทะเล  สงบเงียบไกลบ้านคน  บรรยากาศดี)

หมู่ที่  2  ตำบล ม่วงงาม  อำเภอ สิงหนคร  จังหวัดสงขลา

วันที่  1 - 10 กรกฎาคม  2556

โดยมีพระอาจารย์สมนึก  เจ้าอาวาสวัดหลงบน  อ.ปากพนัง  จ. นครศรีธรรมราช เป็นประธานสงฆ์

 

สนใจจะร่วมเข้าปริวาสกรรม ติดต่อ พระทวีวิทย์  กตปุญฺโญ  (เจ้าสำนักสงฆ์ในไร่)

ผู้แสดงความคิดเห็น พระทวีวิทย์ วันที่ตอบ 2013-05-07 19:49:21


ความเห็นที่ 7 (3367388)

สวัสดีครับผมอยากให้ช่วยลงกำหนดปริวาสกรรมของวัดผมให้บ้างครับ วัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) อ.เมือง จ.ตราด จัดทุกปีในวัน แรม10ค่ำ เดือ12 *หรือหลังสอบสนามหลวงนักธรรมโทเอก 5 วันครับ สถานต้นไม้ร่มรื่นกันเอง บิณฑบาตในวัดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเอก วันที่ตอบ 2013-03-19 06:47:17


ความเห็นที่ 6 (3362587)

 

ขออาราธนาพระคุณเจ้า  เข้าอยู่ปริวาสกรรม

ขอเชิญเหล่าอุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใฝ่ธรรม     

ร่วมปฏิบัติธรรม  ถวายเป็นพุทธบูชา

ในเทศกาลวันมาฆะบูชา

  วัดป่าบ้านชาติ  (บ้านดงกลาง – บ้านโต้น) ต.ดงกลาง 

อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด

๙ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

การเดินทาง    

รถสายสุรินทร์ – ร้อยเอ็ด,  สายร้อยเอ็ด – เกษตรวิสัย...  ลงบ้านหนองตอ (ป้ายโรงเรียนบ้านดงกลาง )

มาเป็นหมู่คณะมีรถรับส่ง 

 

ติดต่อ...     วัดป่าบ้านชาติ  083-353-7455

ผู้แสดงความคิดเห็น วัดป่าบ้านชาติ (wadpha-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-16 11:37:36


ความเห็นที่ 5 (2175516)

ขอความกรุณาทางเว็บช่วยแจ้งยกเลิกการจัดปริวาสกรรมของวัดหนองอีเหลยหรือวัดหนองอีเหลอ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพราะทางวัดไม่ได้จัดมาร่วม ๑๐ ปีแล้ว ที่จริงแลัววัดที่ถูกต้อง  คือ วัดทองอ่อนสามัคคี บ้านหนองอีเหล

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการธิติ ถิรธมฺโม วันที่ตอบ 2012-11-25 19:17:32


ความเห็นที่ 4 (2175306)

ดีครับ รบกวนฝากข่วงานบุญ   โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อุปสมบทนาคหมู่  อยู่ปริวาสกรรม  วันที่ 2 - 13 ธันวาคม ของทุกปี ณ วัดราษฎร์ประสงค์สามัคคี บ.ลาด ม.6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  พระครูประภัศร์โสตถิธรรม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประสงค์สามัคคี / เจ้าคณะตำบลนาพึง  ประทานจัดงาน โทร.087-2176673  หรือ พระพรศักดิ์ ฐานวุฒฺโฒ ผู้ช่วยเลขาฯเจ้าคณะตำบลนาพึง โทร.080-4208526 , 085-0023226 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระพรศักดิ์ ฐานวุฒฺโฒ วันที่ตอบ 2012-11-21 22:46:53


ความเห็นที่ 3 (2175272)

 งารปริวาสกรรม ที่่ สำนักสงฆ์ศรีสัตยาำำำ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่ม วัน แรม 13 ค่ำ เดือน มกราคม 2556 ดำเนินงานโดย พระอาจารย์ รอย โทร.0802967390 ท่านใดที่ต้องการที่สงบ แบบเรียบง่าย ขอแนะนำครับ อยู่กันแบบสบายๆครับ เจ้าสำนักแบบว่าเป็นกันเองมากๆครับ หรือว่าโยมท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญก็ขอ อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ วัชระ วรธมฺโม 0867611678 วันที่ตอบ 2012-11-21 15:55:07


ความเห็นที่ 2 (2156155)

วันที่ 9 พ.ค.   วัดไร่มะม่วง(ป่าดอนขุนห้วย) อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120 081-8569175   
วันที่ 10 พ.ค.  วัดกรับพ่วงใต้ ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  65150 089-9603365  
วันที่ 12 พ.ค.  วัดเขาดินหนองแสง ต.เขาวงกต  อ.กิ่ง,หางแมว  จ.จันทรบุรี  22160 039-737536   
วันที่ 14 พ.ค.  วัดพระบาทมะขาม    ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทรบุรี  22150  039-437536  
วันที่ 15 พ.ค.  วัดบางนาจีนกลาง     ต.บางขันแตก  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 034-716083  
วันที่ 15 พ.ค.  วัดวิชิตดิตถาราม  จอ  ต.ท่าชนะ  อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี  84170  077-381165    
วันที่ 15 พ.ค.  วัดถ้ำยอดทอง   ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่า  จ.ราชบุรี  70140   086-0267375  
วันที่ 22 พ.ค.  วัดหัวช้าง  ต.ดอนทอง  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช 80180 081-9563190  
วันที่ 1 มิ.ย.  วัดตะเคียนทอง (วังแดง)  ต.ท่าประจวบ  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช80210 075-380490  
วันที่ 1 มิ.ย.  วัดดอยสวรรค์ (เขาไก่เขี่ย)    อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  53140  081-6058685  
วันที่ 1 มิ.ย.  วัดแก้วตา (หลวงตาเอี่ยม)  ต.บางเพลิง  อ.บางประหัน  จ.อยุธยา  13220    
วันที่ 1 มิ.ย.  วัดสำนักสงฆ์มฤคทายวัน  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210   087-0895021  
วันที่ 5 มิ.ย.  วัดตะคล้อวนาราม ต.ปุฝ้าย  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี  21530 081-4284918  
วันที่ 6 มิ.ย.  วัดหนองพวงเขาน้อย  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000   044-270532   
วันที่ 9 มิ.ย.  วัดหน้าวัว (เมืองบางยม)    ต.เจ้าปลูก  อ.มหาราช  จ.อยุธยา  13150 081-8503911   
วันที่ 10 มิ.ย.  วัดบางยมอุดมธรรม(สวะ)  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110  055-687152    
วันที่ 11 มิ.ย.  วัดป่าจุฬามณี (อ่างซับเหล็ก)  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15210    081-9919131  
วันที่ 12 มิ.ย.  วัดอุทยานธรรมดงยาง     ต.ศรีกลิ้ง  อ.ศิลาลาด  จ.ศรีษะเกษ  33160    
วันที่ 14 มิ.ย.  วัดโพธาราม  จต  ต.หนองเ***ยง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140    081-9438776  
วันที่ 14 มิ.ย.  วัดศรีมณีไพร  ต.ลำมะโกด  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000  089-8868372   
วันที่ 14 มิ.ย.  วัดนาเจริญ     ต.หนองยางชิ้น  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  48170 081-3471811  
วันที่ 17 มิ.ย.  วัดเทพกุญชร    ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช80150    
วันที่ 19 มิ.ย.  วัดมาติการาม   ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท  17140   056-438100  
วันที่ 21 มิ.ย.  วัดศรีสวัสดิ์  ต.ด่านชแรบ  อ.ศรีสัวสดิ์  จ.กาญจนบุรี  71250    034-597006  
วันที่ 21 มิ.ย.  วัดวิโรจนาราม   ต.ปากหมาก  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110      
วันที่ 21 มิ.ย.  วัดเสาธงทอง    ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000     
วันที่ 21 มิ.ย.  วัดซับลำไย  ต.หัวลำ  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี  15230     
วันที่ 21 มิ.ย.  วัดเขาโบสถ์ (หนองจิก)   ต.ทับมา  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 038-663058  2+5 
วันที่ 23 มิ.ย.  วัดอู่สำเภาทอง(หกหลุบ)   อ.คีรีมาส  จ.สุโขทัย  64160 081-4616928  มีซุ้ม 
วันที่ 24 มิ.ย.  วัดป่าหลักร้อย จต  (วังน้ำเย็น)  ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  30220  044-381476  2+4 
วันที่ 25 มิ.ย.  วัดป่าพรหมยาน  รุ่นที่ 2  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190   086-0704242   
วันที่ 1 ก.ค.  วัดน้ำตกวังกานเหลือง  ต.ท่าดินดำ  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130  089-2248427  1+5 ;
วันที่ 9-19 ก.ค.  วัดห้วยพรหม ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา 081-790-5831  
วันที่ 10 ก.ค.  วัดป่าบ้านผือ    ต.รัตนบุรี  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130  044-599148  
ก่อนเข้า 13 วัน  วัดเขาขวาง (เขาศีริส)     ต.เขาขวาง  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์  60190    
ก่อนเข้า 15 วัน  วัดพระนอน (บึงลูกนก)  อ.พานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร  62110  089-5622259   
ก่อนเข้า 15 วัน  วัดชัยศรีคณาราม จต     ต.หนองน้ำใส  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  30140 087-2390107  
ก่อนเข้า 15 วัน  วัดถ้ำบำเพ็ญบุญ     ต.ธารทอง  อ.พาน  จ.เชียงราย  57250 053-184-325  
ก่อนเข้า 15 วัน  วัดดอยเขาน้อย  (เมืองบางขลัง)  ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000   086-1146215   
ก่อนเข้า 15 วัน  วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน)  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110  055-660956  2+5 
ก่อนเข้า 15 วัน  วัดบางแก้ว จต  (ห้อยแย้)     ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 038-856382  
ก่อนเข้า 15 วัน  ส.น.คอแหลมบำเพ็ญพรต  ต.ชุมแสง  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ  36250    081-0626049  
ก่อนเข้า 18 วัน  วัดหนองหม้อแกง  จต  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65240  081-9538058 2+5มีซุ้ม
ก่อนเข้า 19 วัน  วัดฉิมพิภพ  ต.โรงช้าง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000    เบอร์โทรไม่มี  
ก่อนเข้า 25 วัน  วัดกอบแกบ    ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120     
แรม 3 ค่ำ เดือน  วัดราหุล  ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120  036-598731  2+5 
แรม 3 ค่ำ เดือน  วัดไพรวัน (บ้านตลุง)   ต.ไพรขลา  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์  32190 089-0176808  
แรม 4 ค่ำ เดือน  วัดบุษยะพรรพต(เขาต้นงิ้ว) อ    .หัวหิน  จ.ประจวบฯ  77110 032-513371 2+5
แรม 5 ค่ำ เดือน  วัดสระมากต  ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190   037-276084   
แรม 5 ค่ำ เดือน  วัดบ่อพลับ (สะพานหิน)     ต.เนินกว่าง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  60170 056-297197  
แรม 6 ค่ำ เดือน  วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก)     ต.นาแก  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120 089-2202941  
แรม 8 ค่ำ เดือน  วัดภูพานดานสาวคอยวนา    อ.นาแก  จ.นครพนม  48130  081-5584809  
แรม 9 ค่ำ เดือน  วัดฟากบึง  ต.นาอิน  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  48130   081-8863278   
ขึ้น1ค่ำเดือน12  วัดสกุลปักษี  ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72230  035-423027    
ขึ้น1ค่ำ เดือน12  วัดดอยเขาน้อย   ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000   086-1146215  
ขึ้น2ค่ำ เดือน12  วัดดงเสือเหลือง     ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้างจ.พิจิตร  66190 056-689041  
ขึ้น2ค่ำ เดือน12  วัดธรรมรังสี     ต.หนองวัลย์  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบฯ  77150 032-688864  
ขึ้น2ค่ำ เดือน12  ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม   ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร  35150   081-5798143  
ขึ้น15ค่ำเดือน12   วัดป่าสุตตาวาส    ต.กลางใหญ่  อ.เขื่อนใน  จ.อุบลราชธานี  34150    
แรม6 ค่ำ เดือน   วัดโพธิ์บางคล้า    ต.บางคล้า  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110     
แรม 7 ค่ำ เดือน  วัดชายเคืองวนาราม  ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120   081-6510668   
แรม 8 ค่ำ เดือน  วัดชุมแสงวนาราม (สันกลาง)  ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140    038-293558  
แรม 8 ค่ำ เดือน  วัดน้ำบ่อหลวง(รับพรรษา3)     อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120 053-835156  
แรม 8 ค่ำ เดือน  วัดวิปัสสนาขันทอง    ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000     
แรม 8 ค่ำ เดือน  วัดหนองบัว    ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110  086-2125518  
แรม 9 ค่ำ เดือน  วัดคลองตากวา  ต.ชาดคง  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110    038-638806  
แรม 9 ค่ำ เดือน  วัดวังคัน     ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180 081-5277003  
แรม 10 ค่ำ   วัดป่าศุภมิตร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000   043-721120   
แรม 14 ค่ำ  วัดหนอนไม้  จต     ต.ป่าเขา  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000 055-412269  
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1   วัดสาวชะโงก  จต   ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110 038-515034   
ขึ้น3 ค่ำ เดือน 1  วัดดอนชะเอม (ท่าช้าง) ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี71120    087-1624725  
ขึ้น4 ค่ำ เดือน 1  วัดสุทธิวารี (น้ำใส) จต   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.จันทร์บุรี  22000  039-3137000   
แรม1 ค่ำเดือน 1  วัดทองพุ่มพวง (รุ่นทั่วไป)    อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000  036-221778  
แรม1ค่ำ เดือน1  วัดเขาพระ     ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110    
แรม5 ค่ำเดือน 1 วัดช่องแสมสาร     ต.พลูตาหลวง  อ.สัต***บ  จ.ชลบุรี  20180    
แรม10ค่ำเดือน1 วัดเกตุมวดี     ต.บางโทรัด  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  74000    
ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ ทุกปี  วัดโบสถ์http://watbotjang.myreadyweb.com แจ้ง ตำบลตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
๐๘๑๓๘๔๔๗๒๙
 
ขึ้น7 ค่ำเดือน2  วัดใหม่บางคล้า   ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110   089-5418155  
ขึ้น14 ค่ำเดือน2  วัดป่าฤกษ์อุดม (มะขามเฒ่า)    ต.โนนทอง  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110  089-0186397  
แรม1ค่ำ เดือน2  วัดปากคลองมะขามเฒ่า    อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120 056-461010   
แรม2ค่ำเดือน 2  วัดถ้ำสิงโตทอง  ต.ปากช่อง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 032-261501-3  
แรม2ค่ำ เดือน2  วัดลำนารายณ์  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130  081-3033495   
แรม3ค่ำ เดือน2  วัดศรีอุทุมพร  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60240    056-286027  
แรม7ค่ำ เดือน2  วัดใหม่คำวัน    ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66170  089-8585843  
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3  วัดสันติวนาราม  รจอ  ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  62120   056-781238  
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3  วัดวังแดง   ต.สามง่าม  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  66140   056-665416  
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3  วัดถ้ำผาจม     ต.เวียงผาคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130    
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3  วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130  081-9994853 2+5
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3  วัดเกาะสมอ  จต     ต.หัวหว้า  อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี  25140 037-408400  
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3  วัดใหม่ศรีสุข   ต.หนองตะไก้  อ.หนองบุนนาก  จ.นครราชสีมา  30410 081-6527544  2
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3  วัดบัณฑรูสิงห์  จต  ต.บางโทรัด  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000    034-839675  
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3  วัดเกตุมวดี    ต.บางโทรัด อ.มหาชัยจ.สมุทรสาคร 74000     
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3  วัดศิริรัตน์วนาราม    ต.ท่าข้าม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150  056-767101  
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3  วัดทรัพย์เกษตรนอก  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์  67160  056-561557   2+5
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3  วัดหนองบัวลอย  รจอ  ต.โคกมั่งงอย  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  36140  044-848258    
ขึ้น9 ค่ำ เดือน3  วัดบางปีน  จต  ต.นางตะเคียน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 75000 043-749009  
ขึ้น9 ค่ำ เดือน3  วัดท่าช้าง    ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช 80000 081-9793342  
ขึ้น13 ค่ำเดือน3  วัดสันธาตุ     ต.โยนก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150 087-1830663  
ขึ้น14 ค่ำเดือน3  วัดหอไกร  จต (มีซุ้ม)     ต.หอไกร  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120    
ขึ้น14ค่ำเดือน3   วัดลำดวนสุริยวาส (สำโรงชัย)  ต.พันดอน  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  41110  042-200046   2
ขึ้น15ค่ำ เดือน3  วัดพระพุทธบาทไพศาลี  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์  60220   089-9595510  
แรม1ค่ำ เดือน3  วัดเขากลิ้ง  ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  76170   081-1650405  
แรม2ค่ำ เดือน3  วัดรางวัลย์เก่า   ต.ลาดบัวขาว  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110   034-639160  
แรม3ค่ำ เดือน3  วัดผานกเค้า    ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดึง  จ.เลย  42180  089-5874586  
แรม3ค่ำเดือน3  วัดบ่อแดง (นาแก)  ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  30150  081-2222841 2+4
แรม3ค่ำ เดือน3 
วัดวังชมพู ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 085-1596569  
แรม3ค่ำเดือน3  วัดภูพานดานสาวคอยวนา  ต.ไตรตึง  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130  081-5584809  
แรม4ค่ำเดือน3  วัดพระธาตุท้าวแสนปม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62160 081-4054260  
แรม4ค่ำเดือน3  วัดสระแท่น (โพธิ์ประทับ)  ต.นาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220  037-401169    
แรม5ค่ำเดือน3  วัดโพธิ์ประทับช้าง  จต     อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร  66190 056-689281  
แรม5 ค่ำเดือน3 วัดทุ่งรื้น  ต.สาคร  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  91150    089-2991228  
ขึ้น1 ค่ำ เดือน4  วัดแม่ขรีประชาราม   ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160 089-7328923    
ขึ้น1ค่ำ เดือน 4  วัดสุคนธาวาส  จต  ต.พรุพี  อ.เมือง  จ.สุราษฎ์ธานี  84270  077-267026  2+5 
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4  วัดหนองทะเล  จต  ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000  037-406131   2
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4  วัดคมบาง   ต.พลิ้ว  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000   039-549709  
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4  วัดจระเข้หิน    ต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250  044-448787  
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4  วัดแสงสุริยราม  รจอ  ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร62210   081-9711454 1+5
ขึ้น12 ค่ำเดือน4   วัดพระฝางสวางขบุรี    ต.ผาจุก  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000     
แรม 2ค่ำ เดือน4  วัดตะคลองหัน  ต.บ้านกง  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  40240   081-4715558  
แรม7 ค่ำ เดือน4  วัดป่าพฤกษ์  ต.บ้านแหลม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  72150  081-6954450 1+5
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6  วัดเขาหินซ้อน  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา24120 038-854226    
แรม 3ค่ำ เดือน 6 วัดหนองไผ่ล้อม    ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 081-0668776  
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7  วัดสกุลปักษี (รุ่น 1) ปากเพรียว  ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000   035-423027  
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7  วัดทองพุ่มพวง (พรรษา 5)  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000    036-211136 2+4
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7  วัดถ้ำสุมโน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000  074-614324  1+4 
หลังวันวิสาขฯ1วัน วัดสีระมัน  จต (กุดตุ้ม)  ต.กิ่ง.เขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110    089-8003308  
หลังวันวิสาขฯ3วัน วัดหนองไผ่ล้อม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000    081-0668776  
หลังวันวิสาขฯ7วัน วัดหนองตากยา   ต.หนองตายา  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71000 034-644109    
แรม1ค่ำ เดือน7 วัดสามชุก  จต   ต.สามชุก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130 035-571731   1+5
แรม1ค่ำ เดือน7  วัดเกตุศีรี     ต.กลางแดด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 056-324949  
แรม8ค่ำเดือน7   วัดหนองพวงเขาน้อย (นาแก)  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000   044-293030   
ขึ้น12 ค่ำ เดือน 7 วัดภูพานดานสาวคอยวนา    อ.นาแก  จ.นครพนม  48130  081-5584809  
๑๕ ค่ำเดือน ๗ สถานปฏิบัติธรรมชีวิตแบบพอเพียงไร่ฐิตารีย์ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด พระอาจารย์เจ็ดชาย ธมฺมปาโล  
ขึ้น1 ค่ำ เดือน 8   วัดป่าสันติธรรมนาเวง    ต.ท่าเชิงมุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 086-2261128  
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8  วัดดอยเขาน้อย (เมืองขลัง)  ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000    086-1146215  
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8  วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน)  ต.สะพานหิน  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110   055-660956 2+5 
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8  วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก)     อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  62130 089-2202941  
แรม 8 ค่ำเดือน 12 วัดป่าปริวาสบุฝ้าย สาขาวัดบุฝ้าย
หลังสอบธรรมสนามหลวง 3 วัน หรือ หรือหลังลอยกระทง 8 วันของทุกปี พระกำพล พลโสภโณ
ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 087-0698349  
แรม9 ค่ำ เดือน 12 วัดหว้าเอน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 034-377059,034-377201  
จัดปริวาสตลอดปี  วัดหนองปลวก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี
087-1527794  
จัดปริวาสตลอดปี  วัดป่าบ้านเหนือ  ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110    036-306198  
จัดปริวาสตลอดปี  วัดสุขใจดี  ต.ชาดสมอ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  21000    038-214671  
จัดปริวาสตลอดปี  วัดสวนสวรรค์     ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี  15170    
จัดปริวาสตลอดปี  วัดดอนดึง  ต.ดอนดึง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110  087-0515338  
จัดปริวาสตลอดปี  วัดป่าทุ่งแฝก  ต.กบินทร์บุรี  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000   089-935-2030  
จัดปริวาสตลอดปี  วัดหนองเป้า    ต.หนองน้ำใส  อ.ภาชี  จ.อยุธยา  13140  089-533523  
จัดปริวาสตลอดปี  ที่พักสงฆ์โนนกอง     ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000    
จัดปริวาสตลอดปี  วัดหินซ้อนใต้ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วัดหินซ้อนใต้ โทร. ๐๓๖-๗๒๒ ๒๓๘,
พระอธิการวสุ อจฺจาทโร โทร. ๐๘๕-๐๙๘ ๑๘๗๔
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ปล. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรด ส่งอีเมลมาบอกด้วยที่  info@watisan.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ (info-at-watisan-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-06 01:06:11


ความเห็นที่ 1 (2156153)

วันที่ 20 ม.ค. วัดปรางสีดา ต.สีดา  อ.กิ่ง,สีดา  จ.นครราชสีมา  30430  086-2526361 2
วันที่ 20 ม.ค. วัดป่ามันพ่น (เขาแก้ว)  ต.หมากผ้า  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000     2
วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าช้าโศกเก่า  ต.เขาวง  อ.เชียงคาน  จ.เลย  42110    
วันที่ 20 ม.ค. วัดถ้ำเขาลอย  ต.หนองแคน  อ.แก่นหางแมว  จ.จันทบุรี  22160  039-437536  
วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าอุทยาน(หนองผึ้ง)  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  089-9425683  
วันที่ 20 ม.ค. วัดศ.ป.หนองเสากี่  ต.โนนกุง  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260  081-0757527  
วันที่ 20 ม.ค. ที่พักสงฆ์นาห้วยแดง  ต.ทางขวาง  อ.ตระการพืชผล  089-9179101  
วันที่ 20 ม.ค. (ปฏิบัติ)วัดเทพสถิต  ต.วังเย็น  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  40230     
วันที่ 20-29 ม.ค วัดสมเด็จดอยน้อย  ต.แม่สา  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180  053-298856  
วันที่ 21 ม.ค. วัดป่าพรหมยาน  รุ่นที่ 1   อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190 056-0704242  
วันที่ 21 ม.ค. วัดคลองมะเกลือ  ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65180    
วันที่ 21 ม.ค. วัดเขาเจริญสุข (หนองสวรรค์)  ต.เขาซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 24120  038-599049  
วันที่ 21 ม.ค.  (ปฏิบัติ)วัดสระพังทอง  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000    
วันที่ 21 ม.ค.  วัดป่าช้าบ้านเดื่อโดม (บ้านธิ)  ต.แก่งโดม อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 34110    
วันที่ 21 ม.ค.  วัดใหม่แสงสว่าง  บ้านแสงสว่าง
ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
086-2252182, 084-5792552  
วันที่ 22 ม.ค.  วัดธรรมสถานลานโพธิ์บ้านครู  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180  081-8215437  
วันที่ 22 ม.ค.  วัดนาดี  ต.หนองผือ  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170    
วันที่ 23 ม.ค. วัดท่าเสด็จ ต.จระเข้เผือกอ.ด่านมะขามเตี้ยจ.กาญจนบุรี51180 081-8569113  
วันที่ 24 ม.ค.  วัดใหม่คำวัน (กุดเชียงหมี)   ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 056-697148  
วันที่ 24 ม.ค.  ที่พักสงฆ์ห้วยเจริญธรรม  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  35120  087-8684012  
วันที่ 25 ม.ค. วัดขนอน(หนังใหญ่) ต.สร้อยฟ้า  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 032-233386  
วันที่ 26 ม.ค.  วัดคำหว้า  ต.คำหว้า  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330    
วันที่ 30 ม.ค.  วัดอินทรารามนอก   ต.เมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110    1+5
วันที่ 31 ม.ค.  วัดป่าหัวน้ำ  ต.โซง  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี  34260    
วันที่ 1 ก.พ.  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ (รจอ.)  ต.ธานทอง  อ.พาน  จ.เชียงราย  57250  053-184-325  
วันที่ 1 ก.พ.  วัดป่าละหารทราย  ต.ละหารทราย  อ.ละหารทราย  จ.บุรีรัมย์  31170   089-9479977 2+5
วันที่ 1 ก.พ.  วัดอินทรารามใน  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110  034-461888  1+5
วันที่ 1 ก.พ.  วัดนาสาร  ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120  077-341092  
วันที่ 1 ก.พ.  วัดเวฬุวัน (ป่าไผ่)  จต  ต.จันทึก  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  081-1208244  
วันที่ 1 ก.พ.    วัดบ้านไผ่ ต.ขามเฒ่า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160  081-7891196  
วันที่ 1 ก.พ.   วัดโนนจิก  ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  34110 085-2014619  
วันที่ 1 ก.พ.   วัดภูผังสี ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130  087-9464475  
วันที่ 1 ก.พ.   วัดอุตมังคลาราม บ้านยางน้อย ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส
085 02321233
 
วันที่ 2 ก.พ.  วัดชีแวะ  จต  ต.งิ้วราย  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000  089-8011360  
วันที่ 2 ก.พ.  วัดศรีบุญเรือง  ต.หาดแพง  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150    
วันที่ 2 ก.พ.  วัดป่าดอนน้ำคำ  อ.ทุ่งเขาหลวง  จ.ร้อยเอ็ด  45170    
วันที่ 3 ก.พ.  วัดเจดีย์หอย (บ้านมุง)  ต.บ่อเงิน  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140  02-5818347 2+5
วันที่ 3 ก.พ.  วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190  081-2722879  
วันที่ 5 ก.พ.  วัดศรีลาราม  (ท่าตูม)  ต.ถ้ำแข้  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี  34130 081-9769091  
วันที่ 5 ก.พ.  วัดสิทธาราม (จัดทุกปี) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา โทร.0810680896 0861836483  
วันที่ 7 ก.พ.  วัดพระพุทธบาทเขาพนม  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120  044-591160  
วันที่ 7 ก.พ.  วัดสว่างอารมณ์  ต.แก้งเหนือ  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170  081-0749622  
วันที่9 ก.พ.  สำนักสงฆ์เวฬุวัน ต.เลิงใต้  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  44140 081-179416  
วันที่ 9 ก.พ. วัดสารภี  ต.โพธิ์ไทร  อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี  34340  045-4071463  
วันที่ 9 ก.พ. วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ดอนปู่ตา (สำหรับพระภิกษุที่เดินทางมาร่วมงานมีรถรับส่งบริการจาก อ.ม่วงสามสิบ ถึง สถานที่จัดงานปริวาสกรรม ฟรี) บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อสอบถามได้ที่ 045-857617/084-8276964/089-8775978/088-3584069  
วันที่ 10 ก.พ. วัดประดับ  ต.ค่ายบางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150  036-535041  
วันที่ 10 ก.พ.  วัดสว่างอรุณ  ต.ตะเคียน  อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์  32210  081-8044188  
วันที่ 11 ก.พ.   สำนักสงฆ์ต้นแซะ  ต.ปาดังเบซาร์  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90240    
วันที่ 12 ก.พ.    วัดบ้านฮี ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  34130    
วันที่ 13 ก.พ. สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าลำดวน ต.จูปิง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 084-4759395  
วันที่ 14 ก.พ.  วัดสุวรรณคีรี (ควนมูสัง)  อ.รัฐเปอร์ลิส  จ.มาเลเซีย    
วันที่ 14 ก.พ.  วัดป่าโนนกุดหล่ม (วังตะแบก)  ต.โพนเขวา  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000  089-5828999  
วันที่ 15 ก.พ.  วัดเกตุวารี (วิปัสสนา)  ห้วยน้ำ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร  62110  081-0423067  
วันที่ 15 ก.พ. วัดอัมพวัน ต.หินโคก  อ.ลำปลายมาศ  จ.บรุรัมย์  31130  089-8459782  
วันที่ 15 ก.พ. ที่พักสงฆ์โพธิมรรค ม.3 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม
จ.ชุมพร
สอบถามรายละเอียด โทร 083-105-4904 พระอาจารย์สุวัฒน์ โชติโก (ท่านพั้ง)  
วันที่ 16 ก.พ.   วัดปฏิรูป ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150    
วันที่ 17 ก.พ.  วัดภูพะลานสูง  ต.หลังเมือง  อ.นาจะหรวย  จ.อุบลราชธานี  34280    
วันที่ 18 ก.พ.  วัดควนคลัง(คลังสิน)  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80240  089-5944653   
วันที่ 18 ก.พ.    วัดเขาคมบาง  (น้ำจั้น)  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา24120    
วันที่ 22 ก.พ.  วัดอ่างดู่สันติวรธรรม  อ.เซกา  จ.หนองคาย  43150  087-2424916  
วันที่ 23 ก.พ.   วัดอ่างดู่ ต.น้ำจั้น  อ.เซกา  จ.หนองคาย  43150  087-2424916  
วันที่ 25 ก.พ.  วัดโคกค่าย  ต.ไก่คำ  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  37000  086-0072874  
วันที่ 26 ก.พ.  วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์  ต.ปากแพรกอ.บางสะพานน้อยจ.ประจวบคีรีขันธ์77170 032-699006  
วันที่ 27 ก.พ.  วัดกำแพงใต้  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120  032-356150  
วันที่ 28 ก.พ.  วัดพระธาตุแสนคำฟู (น้ำพอง)   ต.แม่เงิน  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150 053-660797 2+4
วันที่ 28 ก.พ.  สำนักสงฆ์สีสาปาวัน(ธุดงค์)  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310    2
วันที่ 1 มี.ค.  วัดสนามแย้  ต.สนามแย้  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  70190    2+5
วันที่ 1 มี.ค.  วัดไทรย์  ต.หัวเขา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120  089-0045124  
วันที่ 1 มี.ค.  วัดทุ่งน้อย  ต.แหลมบัว  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120  089-8200898  
วันที่ 1 มี.ค.  วัดอรัญคามวารี  ต.อรัญคามวารี  อ.เคียนชา  จ.สุราษฎร์ธานี  84260  086-2784496  
วันที่ 1 มี.ค.  วัดห้วยบง  ต.ห้วยบง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000  081-9474296  
วันที่ 1 มี.ค.  วัดยางตะพาย หมู่ ๓ ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ๐๘๙ ๐๔๔๒๗๘๓,๐๘๑ ๔๙๐๗๘๑๔  
วันที่ 3 มี.ค.  สำนักสงฆ์ตลิ่งสูง(ถ้ำสิงห์ขร) ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  61170  089-9591703  
วันที่ 3 มี.ค. ส.น. วัดพฤกษาธรรมราม   อ.ศีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  84180 089-2883826  
วันที่ 3 มี.ค.  วัดบ้านผำ  จต  ต.โคกก่อง  อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี  34360  081-6004283  
วันที่ 3 มี.ค.  วัดแม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160  081-7679501  
วันที่ 4 มี.ค.  วัดแก้วบัวบาน  ต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110    
วันที่ 5 มี.ค.  วัดเกาะดอนสวรรค์  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000  081-8714065  
วันที่ 5 มี.ค.  วัดสำโรงพลัน  ต.สำโรงพลัน  อ.ไพรบึง  จ.ศรีษะเกษ  33180  045-675068  
วันที่ 5 มี.ค.  วัดเขาบายศรี  ต.พลูตาหลวง  อ.สัต***บ  จ.ชลบุรี  20180  081-8742488  
วันที่ 5 มี.ค.  วัดบ้านเมือง  ต.ไผ่  อ.ราศีไศล  จ.ศรีษะเกษ  33160  087-9568534  
วันที่ 6 มี.ค.  วัดป่าดงเย็น  ต.นามอม้า  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  37000    
วันที่ 7 มี.ค.  วัดพระธาตุผาเงา  รจอ  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150  053-777151-2 2+5
วันที่ 7 มี.ค.  วัดป่าหนองบัว  ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  34130    
วันที่ 9 มี.ค.  วัดยางเครือ  ต.หัวนา  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170    
วันที่ 9 มี.ค.  วัดสีระมัน  จต  ต.เขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110  038-969024  
วันที่ 9 มี.ค.  วัดโคกดินแดง (อุ้มเหม้า)  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000    
วันที่ 9 มี.ค.  สำนักสงฆ์อัมรินทร์ทราราม  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  48110    
วันที่ 10 มี.ค.  วัดเตาขนมจีน  ต.วังทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000     
วันที่ 10 มี.ค.  วัดชูนวล  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  90110  074-242061  
วันที่ 10 มี.ค.  วัดหนองเหล็ก  อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด  45140    
วันที่ 11 มี.ค. วัดเขากรวด ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 081-3986798  
วันที่ 12 มี.ค.  วัดประชาสามัคคี  จต   ต.ตะคล้อ  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์  60220  056-357073   
วันที่ 12 มี.ค.  วัดพระธาตุดอยเวียง  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180    081-9509195  
วันที่ 12 มี.ค.  วัดศรีชมพู  ต.หนองหว้า  อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา  30120   085-0068212   
วันที่ 13 มี.ค.  วัดราหุล  (หนองหญ้า)   ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120  081-4587662  2+5
วันที่ 13 มี.ค. ส.น.ป.ธ.พรหมประพาส     อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 089-2580533  
วันที่ 15 มี.ค.  วัดท่าไทร จจ  ต.ทองท่าใหม่ อ.กาญจรดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 077-273834   2+5
วันที่ 16 มี.ค.  งานสมาทานธุดงค์วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สอบถามเส้นทาง โทร ๐๘ ๕๓๙๗ ๗๙๘๘ หรือ ๐๘ ๕๕๐๕ ๙๕๕๔
พระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร อาภาธโร
 
วันที่ 17 มี.ค.  วัดเทพกุญชร(บ้านเหล่าเมย) ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช 80250  075-486621 2
วันที่ 17 มี.ค.  สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา    อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร  35170  089-2248427  
วันที่ 17 มี.ค.  วัดหนองไฮ     ต.สระกรวด  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  67170    
วันที่ 18 มี.ค.  วัดป่าบ้านม่วง   ต.ทุ่งใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110   081-4595138  
วันที่ 20 มี.ค.  วัดหนองกุลา     ต.หนองกุลา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65140 081-4617427  
วันที่ 20 มี.ค.  วัดพนมพนาวาส (บัวโศก)  ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140  038-587095  2+4 
วันที่ 20 มี.ค.  วัดสว่างทักษิณ(อาเยาะ)  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120    081-2893989  
วันที่ 20 มี.ค.  สำนักสงฆ์ดอนตูม  ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  081-3690306  
วันที่ 20 มี.ค.  วัดหนองหม้อแกง จต    ต.ท่าช้าง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  61550  081-2271071  
วันที่ 22 มี.ค.  วัดพรหมบุรี  ต.วังเย็น  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120     2+4 
วันที่ 24 มี.ค.  วัดสวนป่าสมุนไพรพรหมยาน  อ.แปลงยาง  จ.ฉะเชิงเทรา  24120    089-0922409  
วันที่ 24 มี.ค.  วัดสำมหาชัย  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120  089-0922409  
วันที่ 24 มี.ค. วัดอิฐวนาราม ต.ทุ่ง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110 081-6951416  
วันที่ 27 มี.ค.  วัดเขาช่องสม   ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110   081-0442724  
วันที่ 28 มี.ค.  วัดวังโตก   ต.ตลิ่งชัน  อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  64140  081-0442124   
วันที่ 28 มี.ค.  วัดป่าพุทธนิมิตวังฮู (เหมืองใหม่) ต.วานรนิวาส  อ.เมือง  จ.สกลนคร  39000 085-5727077   
29 มี.ค.   ดอนพระธรรม บ้านหนองหูลิง ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด    
วันที่ 30 มี.ค.  วัดอินทรารามนอก รุ่น 2     อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110    
วันที่ 30 มี.ค.  วัดถ้ำวังทอง (พูลตาหลวง)    ต.วังทอง  อ.นาวัง  จ.หนองบัวลำภู  39170  083-3372960  
วันที่ 1 เม.ย.  วัดราษฎร์ศรัทธา ก.ม.10   อ.สัต***บ  จ.ชลบุรี  20180  038-436858    
วันที่ 1 เม.ย.  วัดป่าสันติวิเวกธรรม  ต.หนองม่วง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว  27120    081-8175831  
วันที่ 1 เม.ย.  วัดเขาตะเกียบ  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ  77110  032-536060  2+5
วันที่ 1 เม.ย.  วัดหนองหว้า    ต.ต้นคล้า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160  081-9771269  
วันที่ 1 เม.ย.  วัดหนองหว้า  ต.คูขาด  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260    081-0757527  
วันที่ 1 เม.ย.  วัดถ้ำพระธรรมมาสน์     ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190    
วันที่ 1 เม.ย  วัดคลองสูง     ต.ช่องแค  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  60140    
วันที่ 2 เม.ย.  วัดบ้านใหม่สามัคคี    ต.สำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130  
วันที่ 4 เม.ย.   ศูนย์กาญจนภิเษก (บวชสามเณร)    อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 081-9769091  
วันที่ 7 เม.ย.  วัดทุ่งเนินพะยอม  ต.ป่าแฝก  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170    055-625039  
วันที่ 16 เม.ย.  วัดสวนป่าพุทธธรรม   ต.ประทาย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  30180   044-489046  
วันที่ 16 เม.ย.  วัดดอนใหม่  ต.ดอนใหม่  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260   081-0757527   
วันที่ 18 เม.ย.  วัดถ้ำสุมโน  ต.บ้านนา  อ.ศรีครินทร์  จ.พัทลุง  93000  074-614324   2
วันที่ 18 เม.ย.  วัดแก้งเกลี้ยง  (ชุมแสง)    ต.เขมราฐ  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170     
วันที่ 19 เม.ย.  วัดหนองพะยอม  จต อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65240   081-9538058 2+5มีซุ้ม
วันที่ 19 เม.ย.  วัดวังใหม่ (บ้านว่าน)  ต.วังใหม่  อ.กิ่ง,วังสมบรูณ์  จ.สระแก้ว  27210 037-571246    
วันที่ 19 เม.ย. วัดสิริเทพกัญญา (ดอกบ้าน) ต.ป่าไร่  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 081-0494128  
วันที่ 20 เม.ย.  ส.น.หนองหญ้าปล้อง     อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120 086-1398474  
วันที่ 20 เม.ย.  วัดจอมทอง ต.จอมทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 055-298343  
วันที่ 20 เม.ย.  วัดป่ายุบบุญราม   ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20220   038-292276  
วันที่ 20 เม.ย. วัดสวนลำไย  (หนองกลับ) ต.เหมืองง่า  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000 035-511737 2+5
วันที่ 20 เม.ย.  วัดใหม่ศรีสมบรูณ์(วัดสบู่)   อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110   055-685309  
วันที่ 21 เม.ย.  วัดบ้านหัววัว ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000  089-9481692 2+4
วันที่ 21 เม.ย วัดจอมมณี  ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู39170  086-2383379 2+5
วันที่ 22 เม.ย.  วัดที่พักสงฆ์นาป๋อง    ต.พะวง(ควน)  อ.เมือง  จ.สงขลา  91000  074-325128  
วันที่ 27 เม.ย.  วัดพานิชธรรมิการาม (พังขว้างใต้)  ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110    081-2786595  
วันที่ 27 เม.ย.  ส.น.เมตตาธุดงสถาน   อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000   042-743557  
วันที่ 29 เม.ย.  วัดคลองชุดเล็ก    ต.แพรกนาม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110 081-4380093   
วันที่ 1 พ.ค.  วัดคลองเปล จต     ต.คอหงษ์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 074-212150  
วันที่ 1 พ.ค.  วัดท่าช้าง  ต.หนองปลา  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  18140    036-336963 2
วันที่ 1พ.ค.  สำนักสงฆ์ดงโขง   ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี34140 045-489273   2+3
วันที่ 1 พ.ค.  วัดกุดยาลวน     ต.กุดยาลวนอ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี34130 089-6288430  
วันที่ 1 พ.ค.  วัดภูเพียง   (รอบแรก จัด วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม  ทุกปี) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร.082-8934868 , 081-7656095 , 054-742250 1
วันที่ 2 พ.ค.   วัดสวนป่าสงบจิคร (แก้งเหนือ) ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270 081-9766345  
วันที่ 3 พ.ค.  วัดพิชโสภาราม(หน้าพรรษา) อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชสีมา  34170    086-2222527  
วันที่ 4 พ.ค.  วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120   081-8868424   
วันที่ 4 พ.ค.  วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร  86160  081-8915858  2+4 
วันที่ 5-15 พ.ค.  วัดภูอ่างเงิน ต.หนองสูงใต้  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  49160  087-2486225  
วันที่ 9 พ.ค.  วัดป่าเทพประธานพร (ขุนห้วย) ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130 089-9431180  
     

ผู้แสดงความคิดเห็น ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ (info-at-watisan-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-06 00:57:41ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

"ที่นี่ประกาศฟรี" ใหญ่ที่สุด (ไทยแลนด์เล็ท ดอทคอม) the biggest "ThailandLET.com"