ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ


แบบที่ ๑   บิณฑบาตนอกวัด,

แบบที่ ๒  บิณฑบาตในวัด,

แบบที่ ๓  มีเจ้าภาพจัดซุ้มให้, 

แบบที่ ๔  เคร่งครัดเจ้าระเบียบ, 

แบบที่ ๕   สบาย ๆ กันเอง

 

<

วัน

วัด/สถานปฏิบัติธรรม

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

รูปแบบ

หลังออก 2 วัน  วัดหนองพันเท้า    จต.  ต.ท่ามะกา  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี    034-541123  
หลังออก 3 วัน  วัดตะโม่    จต.  ต.ปลัดแรด  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  055-371496 2+4
หลังออก 3 วัน วัดบุษยะบรรพต จต. ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ 032-512377 2+5
หลังออก 3 วัน  วัดราหุล     ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี 081-4587622  2+5
หลังออก 3 วัน       วัดม่วงบูรพาราม    จต.  ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  085-765-0423  
หลังออก 3 วัน      วัดป่าหลักร้อย      จต. ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 044-681076  
หลังออก 3 วัน      วัดหนองระเวียง     จต.  ต.หนองระเวียง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 044-249124  
หลังออก 3 วัน  วัดดาวโด่งสิตตาราม    ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  034-752268-9  
หลังออก 3 วัน  วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  50260 081-7648307   2+5
หลังออก 3 วัน  วัดพระบาทมะขาม   ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150 039-389086   
หลังออก 3 วัน     วัดโปร่งขนมจีน  ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160  081-3059658   
หลังออก 3 วัน    วัดเนินโพธิ์เจริญ  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี   15170    
หลังออก 3 วัน วัดเขาบ่อกวางทอง
จัดหลังออกพรรษา 3 วัน ( 26 ตค. - 3 พย. 53)
บิณฑบาตรในวัด
ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พระครูไพศาลสารคุณ เจ้าอาวาส 081-6630218  
หลังออก 5 วัน   วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000    
หลังออก 5 วัน   วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  60170   056-297197  2
หลังออก 5 วัน    วัดสระมรกต  ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190   037-276084   
หลังออก 5 วัน     วัดสามัคยาราม ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๐๘๗ ๒๑๐๒๙๓๙  
หลังออก 10 วัน    วัดดงกลาง            ต.ดงกลาง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66170  081-6047735  
หลังออก 15 วัน วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 086-1146215  
หลังออก 15 วัน  วัดธรรมรังสี      ต.สามกระทาย  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบฯ  77150  032-688864  
หลังออก 15 วัน   ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม     ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร  35150 081-5798142  
หลังสอบ 1 วัน    วัดสิงคราม   จต.     ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร  62140 055-771481  
หลังสอบ 2 วัน   วัดหนองบัว              ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110 086-2125518   
หลังสอบ 2 วัน    วัดหนองปลิง         ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000  081-6476454   
หลังสอบ 2 วัน    วัดปลักไม้ลาย          ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140    
หลังสอบ 2 วัน    วัดท่าคอย                  ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  จ.เพรชบุรี  76132 032-461556  
หลังสอบ 3 วัน       วัดซุนซ่อง                ต.ขุนช่อง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160 039-428027  
หลังสอบ 3 วัน        วัดชุมแสงวนาราม  ต.หมอนยาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140  038-293399  1+5
หลังสอบ 3 วัน         วัดวังคัน           ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180  081-5277003  
หลังสอบ 3 วัน วัดโคกกระต่าย   ต.จำปา  อ.ท่าเรือ  จ.อยุธยา  13130  035-224979  
หลังสอบ 3 วัน     วัดโพธิ์ทองเจริญ    ต.พลับพลาชัย  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160    
หลังสอบ 3 วัน  วัดป่าอาสภาวาส          ต.หินตั้ง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110    
หลังสอบ 3 วัน   วัดคลองลาน  ต.คลองลาน  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  62180  055-735182  
หลังสอบ 3 วัน       วัดป่าธรรมสุข ต.นายามอาม  อ.นายามอาม  จ.จันทบุรี  22160    
หลังสอบ 3 วัน      วัดพลกรัง       ต.พลกรัง  อ.เมือง  จ.นครราชสิมา  30000    
หลังสอบ 5 วัน         วัดช่องลาภ   จต.   ต.หนองพัน  อ.บ้านดา  จ.ราชบุรี  70180  081-2132831  
หลังสอบ 5 วัน     วัดเชิงเขา    จต.    ต.ลิ่นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  71180  081-9134320  
หลังสอบ 7 วัน     วัดกุญชรชาติการาม    ต.นรสิงห์  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง  14130 081-9485775  
วันที่ 4 พ.ย.      วัดเครือเขาโค้ง      ต.วังสำโรง  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120  086-2108749  
วันที่ 15 พ.ย.  วัดชายเคืองวนาราม   ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120  081-6510668  
วันที่ 18 พ.ย.       วัดสระพังทอง        ต.หนองย่างชิ้น  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  48170    
วันที่ 22 พ.ย. ศูนย์วิปัสสนาวัดป่าเทพนิมิตมงคล บ้านห้วยส้ม  ต. ห้ยส้ม  อ.ภูกระดึง  จ. เลย 42180  087-8978658
 
วันที่ 24 พ.ย.     วัดเพชรจันทรส   ต.จันทุ  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบุรี  67160  056-718205  
วันที่ 25 พ.ย.     วัดภูเพียง    (รอบสอง จัด วันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม ทุกปี) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 082-8934868 , 081-7656095 , 054-742250 1
วันที่ 25 พ.ย.     วัดหนองอีเหลย      ต.ในเมือง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  081-4630866  
วันที่ 1 ธ.ค.     สำนักวิปัสสนาดงเย็น   ต.อู่ทอง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160  035-505808  
วันที่ 1 ธ.ค.        วัดศรีเชียงใหม่      ต.พานพร้าว  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  43130  042-452027  
วันที่ 1 ธ.ค.      วัดโคนอน         ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี11130 02-4771404  
วันที่ 1 ธ.ค.     วัดป่าสันติธรรมนาเวง   ต.ท่าเชิงขุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000  086-2261128  
วันที่ 1 ธ.ค.     วัดดาวโด่งสิตตาราม    ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  034-752268-9  
วันที่ 1 ธ.ค.   วัดหนองเป็ด     ต.นาคาย  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330  084-9621281  
วันที่ 1 ธ.ค.    วัดเขาสมอระบัง    ต.หนองปลาไหล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  087-0324462  
วันที่ 1 ธ.ค.       วัดป่าพุทธรักษา   ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110    
วันที่ 1 ธ.ค.    วัดสวนพระนานาชาติ     ต.น้ำคำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000    
วันที่ 1 ธ.ค.   

วัดสามแยกโพธาราม 

ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ๐๘๖-๒๔๙-๘๓๙๖  
วันที่1-10 ธ.ค.  วัดศรีสว่าง    ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  089-9379345  
วันที่ 2 ธ.ค.  วัดบรูพาราม(อารามหลวง)  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  043-511374  
วันที่ 2-10 ธ.ค.    วัดเนกขัมมาราม  ภาพกิจกรรม53      ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37180  089-2839680  มีซุ้ม
วันที่ 3 ธ.ค.    วัดศรีเมืองธรรมคุณ      ต.โนนสมบรูณ์  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  43140  086-2242938  
วันที่ 4 ธ.ค.     วัดศูนย์กาญจนาภิเษก  ต.ไร่น้อย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34002  081-9769061  
วันที่  5 ธ.ค.      วัดปฐมพานิช  จต.           ต.บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110  036-471599  
วันที่ 5 ธ.ค.        วัดถ้ำยอดทอง              ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  70140  032-376231  
วันที่ 5 ธ.ค.     วัดภูน้อยเทพมงคล       อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180    
วันที่ 6 ธ.ค.     วัดสิงทรัพย์พรหมทอง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180    
วันที่ 8 ธ.ค.       วัดบางพลีใหญ่               ต.บางพลี  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540  02-3373455  
วันที่ 9 ธ.ค.       บ้านนาโพธิ์      ภาพกิจกรรม ตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม พระอาจารย์ชุมพล  กิตติสาโร  เจ้าอาวาสวัด ( 081-3922939  
วันที่ 10 ธ.ค.     วัดห้วยทรายใต้  จต.         ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120  032-442090-2 2+5
วันที่ 10 ธ.ค.   สำนักสงฆ์อรุณเจดีย์      ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี  72170 081-3741762  
วันที่ 10 ธ.ค.    วัดโนนสวรรค์  ต.นาอ้อ  อ.นาอ้อ  จ.เลย  42100  086-8643835  
วันที่ 10 ธ.ค.    วัดโคกสว่าง  ต.หัวนา  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170    
วันที่ 11 ธ.ค.      วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลูก  อ.มหาราช  จ.อยุธยา  13150  081-5708234  
วันที่ 11 ธ.ค.     วัดป่าปุญญาวาส  ต.นิคมฯ  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  34350  087-2443871  
วันที่ 12 ธ.ค.    วัดม่อนฤาษี     ต.ดอยหล่อ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  50160  053-369512  
วันที่ 13 ธ.ค.    วัดสระกลอย   ต.รางสาลี่  อ.ท่าม่วง  จ.กาจญนบุรี   71110     081-7572728 2
วันที่ 13 ธ.ค.     วัดป่าพุทธชัยมงคล    ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110        043-273585  2+5
วันที่ 14 ธ.ค.     วัดกลางราชครูธาราม      ต.หัวตะพาน  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง  14140    035-631290 1
วันที่ 14 ธ.ค.  วัดแดนสงบแสงธรรม   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  80000    044-214134 2+4
วันที่ 14 ธ.ค. วัดป่าเจริญธรรมกาย        ต.บัวแดง  อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  043-587042  
วันที่ 14 ธ.ค.      วัดอำนาจ ต.อำนาจ  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ  37000  086-8705654  
วันที่ 15 ธ.ค.  วัดโบสถ์  ต.บางกุ้ง  อ.บางคณฑี  จ.สมุทรสงคราม  75120  034-761269  
วันที่ 15 ธ.ค.  วัดวังหน่อไม้   ต.นิคมกระ***  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180  086-134695  
วันที่ 15 ธ.ค. วัดเวฬุวัน    ต.ไผ่ใหญ่  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  34140  081-7604129  
วันที่ 15 ธ.ค.          ที่พักสงฆ์โนนกอง        ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000    
วันที่ 16 ธ.ค. วัดสุธาทิพย์  จอ               ต.หนองเม็ก  อ.หนองหาร  จ.อุดรธานี  41130    2
วันที่ 17 ธ.ค. วัดหาดแตงโม ๒๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐ 085-2194828  
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดพุแค ต.สามแยกพุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 036-369034  2+5
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดจินดามณี  ต.คำเขื่อนแก้ว  อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  37210  089-2850896  
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สอบถามเส้นทาง โทร ๐๘ ๕๓๙๗ ๗๙๘๘ หรือ ๐๘ ๕๕๐๕ ๙๕๕๔
พระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร อาภาธโร
 
วันที่ 20 ธ.ค. วัดวิสุทธิมรรค ต.บ้านผือ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  41160  042-28225 2
วันที่ 20 ธ.ค. สำนักสงฆ์เขานกยูง   ต.นาป่า  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000    089-2442214 1
วันที่ 20 ธ.ค.  สวนโมขธรรมดอนเจ้าปู่ ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37000 087-2625723  2+4ซุ้ม
วันที่ 20 ธ.ค.  วัดบรรพตเขมาราม ต.นาเขม  อ.กบินทร์บรี  จ.ปราจีนบุรี  25110  081-6672372 2
วันที่ 20 ธ.ค.  วัดหนองแวง   ต.หนองบัว  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260  081-0757527  
วันที่ 20 ธ.ค. วัดดอนแก้ว                   ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  93110    
วันที่ 20 ธ.ค.     วัดยางกระเดา  ต.ท่าเมือง  อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี  34000    
วันที่ 21 ธ.ค.       วัดป่าศรีตาลสุม                 ต.ตาลสุม  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330    
 21 ธ.ค. วัดป่าช้าบ้านสะพาน ต.แก่งโดม  อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี 34190  086-0118646  
วันที่ 21 ธ.ค. วัดท่าเรียบ  (บ้านหนองหว้า) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ 084-5792552, 087-2171073
 
วันที่ 22 ธ.ค. วัดสาธุชนาราม     ต.บางแค  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110  034-749230  
วันที่ 24 ธ.ค.  วัดพระธาตุดอนเวียงห้อ ต.ป่างิ้ว  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170  053-952184  
วันที่ 25 ธ.ค. วัดศรีโอภาส ต.ศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  64130  081-9629826  
วันที่ 25 ธ.ค.  วัดถ้ำสำเภาทอง  ต.ทุ่งคา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86100  077-554166  
วันที่ 28 ธ.ค. วัดบึงสามกา                     ต.คลองเก้า  อ.ปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000  02-905992  
วันที่29ธ.ค.  วัดใหม่บางคล้า            ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110  089-5418455  
วันที่29ธ.ค.  วัดโพธิ์ไทรงาม (วัดบ้านไทร) ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโดย พระครูศีลธรรมโสภิต
โทร.087-898-8862
 
วันที่ 2 ม.ค.  วัดนันทิการาม                ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000    043-222322  1
         
วันที่ 3 ม.ค. วัดประคำอารามศรี ต.บ้านปรางค์  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260    
วันที 3 ม.ค. วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ  37240    
วันที่ 4 ม.ค.      วัดป่าตลุมพุก ต.หนองไม้งาม  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  31180 087-2394416  
วันที่ 4 ม.ค.  วัดป่าสนามชัย  ต.ท่างช้าง  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี  34110    
วันที่ 5 ม.ค. วัดบางแก้ว  จต. ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000  038-856382  
วันที่ 5 ม.ค.  สำนักสงฆ์มหาราช ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีษะเกษ  33110    
วันที่ 5 ม.ค.  วัดป่าฤกษ์อุดม ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  37110 089-8442878  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดป่าชลประทานศรัทธา  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310  043-441360  
วันที่ 5 ม.ค.  ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน  ต.น้ำเที่ยง  อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร  49110  086-2372449  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดมหาราชป่าดงสูง  ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีษะเกษ  33110  086-8728147  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดบ้านงิ้วเจริญธรรม  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  49160  089-276-7022  
วันที่ 5 ม.ค. วัดเสลภูมิวนาราม  ต.เสลภูมิ  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120 087-4269011  
วันที่ 5 ม.ค. วัดบ้านโนนดั่งเวฬุวัน ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000    
วันที่ 6 ม.ค. วัดโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120 081-5703604  
วันที่ 6 ม.ค. วัดเพลียขวา ต.ผึ้งหลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000 036-221794  
วันที่ 6 ม.ค.   วัดสายนาดง ต.โคกก่ง  อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ  37210  089-2850896  
วันที่ 7 ม.ค. วัดเลขธรรมกิตต์  จต ต.บางอ้อ  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110 037-335283  
วันที่ 7 ม.ค. วัดโคกมะยม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  035800569-0843861872  
วันที่ 7 ม.ค. วัดดอนค่า ต.แม่พูล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130 055-457493  
วันที่ 7 ม.ค. ป่าช้าวัดศรีโคตร   7-16  มกราคม  จัดทุกปี คีรี บ้านโปร่ง หมู่ ๗ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐ ๐๘๔๗๙๓๑๔๖๔ พระอธิการมาโนชญ์ สนฺติธมฺโม  
วันที่ 8 ม.ค. วัดพุทธโมกข์ ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230 087-8714065  
วันที่ 8 ม.ค. วัดป่าหนองดงสะแนน ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  45150 089-1002347  
วันที่ 8 ม.ค. วัดเหมือดแอ่  ต.ขามป้อม  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170 087-3763558  
วันที่ 9 ม.ค. วัดป่าช้าดอนคณฑา ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  30120    
วันที่ 9 ม.ค. วัดบึงกระจับ ต.หนองแหน อ.พนมสานคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120 081-8642254  
วันที่ 9 ม.ค. วัดหัวเขาสมอคล้า  จต ต.วังฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150    
วันที่ 9 ม.ค. วัดมณีไพรสณฑ์     จต ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110 055-531319 2
วันที่ 9 ม.ค. วัดอุดมไพรสณฑ์    รจอ ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  089-5761461  
วันที่ 9 ม.ค.  วัดศรีบุญเรือง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110    
วันที่ 9 ม.ค. วัดบ้านส่งเปลือย-โพธิ์สระแก้ว ต.เขวา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 081-3803742  
วันที่ 9 ม.ค. วัดบ้านตรวจ ต.ตรวจ  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์  32150 087-7048017  
วันที่ 9 ม.ค.  วัดหนองแคนน้อย ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทร.085-2088451(รักษาการเจ้าอาวาส)  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดพระธาตุห้าดวง  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน  51110  053-570244  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสวนวิเวก  ต.ไร่กา  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบฯ  77180  089-9415510  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสวนวิเวกอาศรมพรหมรังสี ต.ปะดัง  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120    
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสันติวนาราม  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130    
วันที่ 10 ม.ค.  วัดป่าช่องแมววิเวก  ต.ช่องแมว  อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา  30270 087-2424916  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดพระพุทธบาทข่วงเปา  ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50160 084-3192355  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดเชิงเนินสุทธาวาส ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง    
วันที่ 11 ม.ค. วัดป่าศรีพนาวัน (จอมศรี)  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000    
วันที่ 11 ม.ค. วัดป่าโคกสาย  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  081-0567420  
วันที่ 12 ม.ค. วัดราษฎร์เจริญธรรม  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160  055-520218  
วันที่ 12 ม.ค. วัดหนองเม็ก   ต.ช่องเม็ก  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  34350    
วันที่ 13 ม.ค. วัด ทันนิคมพัฒนาราม(วัดทับ6)วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี วันที่12 มกราฯมีงานเทศน์มหาชาติ แนะนำให้ไปก่อนงานหนึ่งวันนะครับ การเดินทางก็สะดวกลงรถที่ บ.ข.ส.เก่าโคราช แล้วขึ้นรถสาย โคราช-สีคิ้ว-ปากช่อง บอกเด็กรถว่าลงปากทางคลองไผ่แล้วต่อรถสองแถวที่ปากทางสาย สีคิ้ว-เขากระโดน-เขาฟอดลงหน้าวัดเลยครับถ้าลงที่สีคิ้วก็ขึ้นสองแถวสายที่บอกไปแล้วหรือมาจากทาง ก.ท.ม.ก็ลงที่ปากทางคลองไผ่ขึ้นรถสองแถวตามที่บอกไปแล้วนั่นแหละครับหรือถ้าไปไม่ถูกหรือรถที่ปากทางฯหมดก็โทรไปที่เบอร์ 0862583841 พระครูนิคมพัฒนาภรณ์,0884836284 หลวงตาหาดนะครับ(รถจะรับแค่ปากทางคลองไผ่เท่านั้น) ต.หนองนั้าใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 0862583841 พระครูนิคมพัฒนาภรณ์,0884836284 หลวงตาหาดนะครับ  
วันที่ 14 ม.ค. วัดเทพสถิต  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  044-312965  
วันที่ 15 ม.ค. วัดป่าสามัคคี  ต.โหรา  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด  45160    
วันที่ 16 ม.ค. วัดเลียบบูรพาราม  ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ  33001  045-613306  
วันที่ 16 ม.ค. วัดปัจฉิมวัน จอ.   กิจกรรมปี51 ต.พระเหลา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37180  081-3211599  
วันที่ 16 ม.ค.  วัดท่าช้าง ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง บิณฑบาตรข้างๆ วัด อยู่แบบง่ายๆ สบายๆ กันเองครับพี่น้อง  
วันที่ 17 ม.ค. วัดบ่อสุพรรณ (หัววัง)  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72190 086-8940685  
วันที่ 17 ม.ค. วัดปีกวงฆ้อง  ต.ท่าไม้  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  60120  056-353103  
วันที่ 17 ม.ค. วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  089-9425683  
วันที่ 17 ม.ค. วัดชุมพวา  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270  093-437536  
วันที่ 17-27 ม.ค.  วัดภู่อ่างเงิน  ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 087-2486225  
วันที่ 17-26 ม.ค.  วัดสมโภชน์กรุงฯ 200 ปี   รายละเอียด
 
บ้านจัดสรร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์ 67170 083-624-9227  
วันที่ 19 ม.ค. วัดแสงสว่างบุ้งคล้า  จต  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000  043-795028  
วันที่ 19 ม.ค. วัดด่านเกวียน  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160     2
วันที่ 19 ม.ค. วัดลำนารายณ์  จต   ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130  036-4610016  
วันที่ 20 ม.ค. วัดถลุงทอง  (บ้านผือ)  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350  081-0810131  
วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าพุทธนิมิต   ต.เกรียงไกร  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180 086-2387848  
วันที่ 20 ม.ค. วัดเกรียงไกรใต้  ต.ไทรย้อย  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000  056-274055  
วันที่ 20 ม.ค. วัดหนองบัวงาม  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190  
ผู้ตั้งกระทู้ ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ (info-at-watisan-dot-com ) :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-06 00:29:11


ก่อนหน้า12ถัดไป

ความเห็นที่ 60 (3856144)

 กำหนดงานประพฤติวุฎฐานพิธี ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ 

ณ. วัดสุทธาวาส ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรี

ขอนิมนต์พระภิกษุร่วมการประพฤติวุฎฐานพิธี ปริวาสกรรม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กำหนดการ

๓๐ ตุลาคม       ขอปริวาส

๒ พฤศจิกายน  ขอมานัต

๘ พฤศจิกายน  ออกอัพภาณ

พระครูวิมลวชิรกิจ (เจ้าอาวาส) ประธานจัดงาน

ติดต่อสอบถาม: โทร.๐๘๙-๙๑๒๙๘๔๐,๐๘๖-๗๖๖๖๔๒๓

หมายเหตุ: เตรียมอัฐบริขารของใช้ที่จำเป็นในการอยู่ปริวาสกรรมนำมาเอง (เตรียมบาตร และ กลดมาด้วย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อภินพ (mdingman-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-08-17 16:37:21


ความเห็นที่ 59 (3793850)

 ปริวาสกรรม ภายในตลอดปี ทั้งแบบสุทธันตะปริวาสฯ และแบบปฏิกัสสนาปริวาส สถานที่สัปปายะไม่วุ่นวาย บนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติกว่าร้อยไร่ การเดินทางสะดวกสบาย มีซุ้มที่ให้พักพร้อม    

 ณ.ที่ วัดป่าดอนตูม บ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ติดต่อสอบถามได้ที่ 098-1036850. 083-3376576     พระอาจารย์สมบูรณ์  จิตตปุญโญ ประธานสงฆ์วัดป่าดอนตูมฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิเชียร มหาปัญโญ (soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-04-05 19:44:54


ความเห็นที่ 58 (3785821)

 

แก้ไขวันใหม่..ขออภัยทุกท่านมา ณ. ที่นี้

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 เม.ย - 5 พ.ค. ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ วันที่ตอบ 2015-03-19 00:12:27


ความเห็นที่ 57 (3785820)

ฉบับแก้ไขใหม่วันที่ผิดพลาด ขออภัยมา ณ..ที่นี้

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 เม.ย- 5 พ.ค ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ วันที่ตอบ 2015-03-19 00:08:03


ความเห็นที่ 56 (3785818)

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 เม.ย - 5 พ.ค. ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ วันที่ตอบ 2015-03-19 00:03:00


ความเห็นที่ 55 (3779089)

 ปริวาสกรรมประจำปี 20 - 29 มีนาคม นี้

    ณ.วัดป่าดอนตูม ( สวนป่าธรรมญาณ )

บ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

   บนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติกว่าร้อยไร่ สงบเงียบ

   ไม่วุ่นวาย เหมาะแก่การภาวนา

 การเดินทาง ลงรถที่บขส ขอนแก่นแล้วนั่งสอง

แถวสายสี่สีเขียวสุดสายลงที่บ้านหนองน้ำเกี้ยง

หรือจะนั่งแท็กซี่ ส่งถึงวัดก็ไม่แพง การเดินทาง

สะดวกสบาย..

    สนใจ ติดต่อสอบถาม 098-1036850.

          พระอาจารย์ สมบูรณ์  จิตตปุญโญ .

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิเชียร มหาปัญโญ (soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-02 08:07:40


ความเห็นที่ 54 (3764318)

 ปริวาสกรรม ตลอดปี ทั้งแบบสุทธันตะปริวาส

 และปฏิกัสสนา จัดแบบภายใน ณ.วัดป่าดอนตูม

 บ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 สถานที่สัปปายะบนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติกว่า

ร้อยไร่    ...การเดินทาง  ลงบ.ข.ส ขอนแก่นต่อรถสองแถวสีเขียวสาย4 นั่งสุดสาย หรือจะนั่งแท็กซี่ ถึงวัดก็ไม่แพง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

  098-1036850..083-3376576  พระอาจารย์

   สมบบูรณ์  จิตตปุญโญ [ เข้าชมวัด ยูทูบ วัดป่าดอนตูม บ้านตอกแป้น ] 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ มหาวิเชียร มหาปัญโญ (soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-27 09:41:47


ความเห็นที่ 53 (3762727)
 ขอนิมนต์ เข้าร่วมปริวาสกรรม (จัดริมทะเล)
ณสำนักสงฆ์ในไร่
หมู่ที่ ๒  ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
 
( สงบ  เงียบ  ไกลบ้านคน  )
 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ของทุกปี หากปีไหน  เป็นปีที่มีอธิกมาส  หรือเดือน  ๘ สองครั้ง  ก็จะเลื่อนเป็น  แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ แรก
 
ปี ๒๕๕๘ นี้ ตรงกับ
วันที่ ๘ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
โดยมีท่านอาจารย์สมนึก  อินฺทมุณี   เจ้าอาวาสวัดหลงบน  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน  ในการจัดงานทุกปี

 

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย  เช่น บาตร ผ้าปูนั่ง  เต้น  สบู่ ยาสีฟัน  ยารักษาโรค ประจำตัว  หนังสือมนต์พิธีเล่มเหลือง  เป็นต้น

ติดต่อสอบถามโทร  ๐๘๐-๐๓๘๕๘๖๘  พระทวีวิทย์  กตปุญฺโญ  เจ้าสำนักสงฆ์ในไร่
ผู้แสดงความคิดเห็น พระทวีวิทย์ วันที่ตอบ 2015-01-22 14:20:28


ความเห็นที่ 52 (3759581)

  

กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์

 

๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕

          ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า  ร่วมประพฤติวัตร  ปฏิบัติวุฏฐานวิธี  ตามหลัก

   พระธรรมวินัย  บวชชีพราหมณ์   นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล ๘   ไม่โกนผมปฏิบัติธรรม

   เจริญวิปัสสนากรรมสั่งสมบุญบารมี   สร้างคุณงามความดี    ถวายเป็นพระราชกุศล

   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุ ๘๘  พรรษา

 

             ณ วัดชัยสว่าง (บ้านจังเอิน) ตำบลเมืองหลวง  

           อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ             

ติดต่อสอบ

080-149-4833

084-836-9530

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสาคร กวิวํโส (ssK_ju!-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-13 20:54:29


ความเห็นที่ 51 (3759578)

  

กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์

 

๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕

          ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า  ร่วมประพฤติวัตร  ปฏิบัติวุฏฐานวิธี  ตามหลัก

   พระธรรมวินัย  บวชชีพราหมณ์   นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล ๘   ไม่โกนผมปฏิบัติธรรม

   เจริญวิปัสสนากรรมสั่งสมบุญบารมี   สร้างคุณงามความดี    ถวายเป็นพระราชกุศล

   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุ ๘๘  พรรษา

 

             ณ วัดชัยสว่าง (บ้านจังเอิน) ตำบลเมืองหลวง  

           อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ             

ติดต่อสอบ

080-149-4833

084-836-9530

ผู้แสดงความคิดเห็น ปริวาสกรรม วัดชัยสว่าง บ้านจังเอิน ต.เมืองหลวง (ssK_ju!-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-13 20:45:16


ความเห็นที่ 50 (3755354)

วัดนันทิการาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ตามกำหนดงานทุกวันที่ 2 ม.ค ได้ยกเลิกการจัดงานปริวาสกรรมมาหลายปีแล้ว

จึงขอประกาศข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และฝากบอกต่อๆกันไปด้วย

เพราะมีพระเดินทางมาทุกปี และได้บอกกล่าวไปแล้ว แต่ก็ยังมีมาอยู่

จึงขอแจ้งให้ยกออกจากรายการงานปริวาส

ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเลขา วันที่ตอบ 2015-01-01 19:34:22


ความเห็นที่ 49 (3753799)

 กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม

ประจำปี ๒๕๕๘ หลังออกพรรษา ๕ วัน

ณ วัดป่าวิสุทธิญาณ

                                         บ้านหนองแสง (ช่องตาอู)

                                         ต.โพนงาม  อ.บุณฑริก

                                         จ.อุบลราชธานี  : ๐๘๗๒๕๐๑๖๘๐

ผู้แสดงความคิดเห็น บัวขาบ ลุ่มน้ำมูล (lamphan1680-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-27 23:31:49


ความเห็นที่ 48 (3751441)

 ขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอยู่ปริวาสกรรม  ณที่พักสงฆ์บ่อสามถ้ำ  หมู่ที่  ๒  ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

ระหว่าง  วันที่  ๕  ถึง ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ปีนี้จัดเป็นปีที่  ๒ สถานที่สัปปายะมาก การปฏิบัติสะดวกสบายมาก

ติดต่อสอบถามที่  พระสมวงษ์  กนฺตวณฺโณ  เบอร์โทร  0861547709  ทุกวันครับ   และขอแจ้งข่าว  ปีนี้ที่พระธาตุศรีสุมังค์งดจัดอีก  หนึ่งปีครับเพราะออกธุดงค์ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสมวงษ์ กนฺตวณฺโณ วันที่ตอบ 2014-12-22 23:51:58


ความเห็นที่ 47 (3750598)

 นิมนต์รวมงานปริวาสกรรม

วัดถ้ำชาละวัน

ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม ของทุกปี

หมู่ 1 ต.คลองคะเชนทร์  อ.เมือง จ.พิจิตร

ติดต่อสอบถาม พระอธิการสมมาส อานันโท

โทร.0861995666

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวันชัย วราโภ (petmark013-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-21 16:25:41


ความเห็นที่ 46 (3749227)

 งานปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ประจำปี ๕๘

ขอนิมนต์พระภิกษุ/เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเจริญ       จิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างบารมี ทำความดีเพื่อตน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดศรีห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

๕ – ๑๕ มีนาคมของทุกปี

ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน พระครูศรีปริยัติวงศ์ เจ้าคณะอำเอห้วยทับทัน

พระอาจารย์สถิตย์ อนุตฺตโร พระภิกษุสามเณรวัดศรีห้วยทับทันทุกรูป พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านหนองสิมน้อย/ ทุ่งมน/ สวัสดี และชาวตลาดห้วยทับทันทุกท่านพร้อมกันจัดงาน

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร/เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ข้าวต้ม/น้ำปานะแด่ พระภิกษุและผู้บวชชีพราหมณ์ บิณฑบาตภายในวัด เวลา ๑๐.๐๐ น.ทุกวัน
เวลา ๑๙.๓๐ น.ฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ทุกคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูศรีปริยัติวงศ์ โทร.๐๘๗ ๑๐๑ ๕๙๙๘

การเดินทาง

ทางรถยนต์ประจำทาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ลงที่ห้วยทับทัน หน้าป้อมตำรวจ

เดินทางเข้าวัดศรีห้วยทับทัน ๒๐๐ เมตร จากทางหลวง ๒๒๖

ทางรถไฟ

ลงที่สถานีห้วยทับทัน เดินทางเข้าวัดศรีห้วยทับทัน ๕๕๐ เมตร จากสถานีรถไฟ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูศรีปริยัิติวงศ์ วันที่ตอบ 2014-12-17 17:00:09


ความเห็นที่ 45 (3749047)

 งานปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ประจำปี ๕๘

ขอนิมนต์พระภิกษุ/เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเจริญ       จิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างบารมี ทำความดีเพื่อตน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดศรีห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

๕ – ๑๕ มีนาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน พระครูศรีปริยัติวงศ์ เจ้าคณะอำเอห้วยทับทัน

พระอาจารย์สถิตย์ อนุตฺตโร พระภิกษุสามเณรวัดศรีห้วยทับทันทุกรูป พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านหนองสิมน้อย/ ทุ่งมน/ สวัสดี และชาวตลาดห้วยทับทันทุกท่านพร้อมกันจัดงาน

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร/เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ข้าวต้ม/น้ำปานะแด่ พระภิกษุและผู้บวชชีพราหมณ์ บิณฑบาตภายในวัด เวลา ๑๐.๐๐ น.ทุกวัน
เวลา ๑๙.๓๐ น.ฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ทุกคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูศรีปริยัติวงศ์ โทร.๐๘๗ ๑๐๑ ๕๙๙๘

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูศรีปริยัิติวงศ์ วันที่ตอบ 2014-12-17 13:57:49


ความเห็นที่ 44 (3748862)

 กำหนดงานปริวาสกรรม ณ ป่าช้าวัดศรีโคตคีรี  บ้านโปร่ง  หมู่  ๗  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่  ๗ - ๑๖   มกราคม  ๒๕๕๘ (จัดทุกปีนะครับ)  โทรสอบถามที่  093 5299 365  พระครูสันติบวรธรรม

เบอร์โทรเก่าเลิกใช้แล้วนะครับ  ขอความกรุณาช่วยเปลี่ยนเบอร์โทรในตารางให้ด้วยครับ  จักขอบพระคุณอย่างสูง     เป็นเบอร์ที่ประกาศนี้นะครับ  ขออภัยเพื่อนสหธรรมมิกทุกท่าน ยังจัดทุกปีครับ  ขอพระคุณอย่างยิ่งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูสันติบวรธรรม วันที่ตอบ 2014-12-17 08:37:42


ความเห็นที่ 43 (3738860)

ปริวาสกรรม .วัดป่าดอนตูม.(.สวนป่าธรรมญาณ.).บ้านตอกแป้น.ต.บ้านค้อ.อ.เมืองจ.ขอนแก่น.  ทั้งแบบสุทธันตะ.และแบบปฏิสสนา. จัดแบบภายในตลอดทั้งปี.บนเนื้อที่ป่าธรรมชาติกว่าร้อยไร่.ไม่วุ่นวาย.สงบสัปปายะ. บิณฑบาตภายใน..การเปิดทาง.ลง บขสขอนแก่น.ต่อรถสองแถว.สาย4.บ้านสำราญสุดสาย.หรือจะนั่งแท็กซี่ก็ได้ไม่แพงส่งถึงวัด.ไม่เกิน250 บาทบาท..สนใจติดต่อสอบถามได้ที 098 1036850 ..083 3376576  พระอาจารย์สมบูรณ์.จิตตปุญโญ. 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิตตปุญโญ (soraya 75133-at-gmail-dot- com )วันที่ตอบ 2014-11-24 08:09:37


ความเห็นที่ 42 (3719946)

 ป่าใหม่10-19 ม.ค 2558 สำนักสงฆ์ป่าช้าห้วยหินสอกกโพธิ์ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ขอเชิญเข้าอยู่งานปริวาสกรรม ทีมงานพระอาจารทองสูข ติดต่อโดยตรงได้ทีวัด 0871323216-0930968809 (พระ วิเชียน)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิเชียน-at-outlook-dot-co-dot-th วันที่ตอบ 2014-10-11 21:48:47


ความเห็นที่ 41 (3713843)

    กำหนดการอยูปริวาสกรรม

            เชิญบวชชีพราหมณ์

                          ณ วัดรรรมาภิมุข  (ไรป่า)

       ตำบลเนินทราย   อำเภอเมืองตราด                    จังหวัดตราด  

         ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

        พระครูสุธรรมาทร เจ้าคณะตำบลเนินทราย                           คณะศิษย์ยินดีตอนรับ

สถานที่ี  ป่าไม้ร่มรื่นทั้งวัน  -บิณฑบาตในวัด-มีเวลาปฎิบัติธรรมเต็มที่ -ฟังธรรมะจากพระอาจาร์หลายรูป

การเดินทาง  เริ่มต้นเดิินท่างจากตัวเมืองตราาด ไปถนนสาย ตราด -คลองใหญ่ กม.ที่4 เลี้ยวไปบนถนนสายไร่ป่-ด่านชุมพล 2กิโเมตรครึ่่งถึ่ง  วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า)

เบอร์ติดต่อ 081-7825731  081-0043719

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ ประกิจ เตชปญฺโญ (teshow27325-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-29 08:56:18


ความเห็นที่ 40 (3709642)

วัดภูพานด่านสาวคอย     นครพนมนะครับไม่ใช่สกลนคร  ที่เลิกจัดงานปริวาสกรรม   ขอแก้ไขข้อมูลน่ะครับ    พิมพ์ผิดในความคิดเห็นอันก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-09-22 08:20:02


ความเห็นที่ 39 (3709641)

วัดภูพานด่านสาวคอย     นครพนมนะครับไม่ใช่สกลนคร  ที่เลิกจัดงานปริวาสกรรม   ขอแก้ไขข้อมูลน่ะครับ    พิมพ์ผิดในความคิดเห็นอันก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-09-22 08:19:16


ความเห็นที่ 38 (3709625)

วัดที่เลิกจัดแล้วน่ะครับ  เท่าที่กระผมทราบ และเดินทางโดยต้วกระผมเองไปมาแล้วปรากฎว่าเลิกจัด มีดังนี้ครับ    1. วัดศรีเมืองธรรมคุณ  บึงกาฬ    2. วัดภูพานด่านสาวคอย สกลนคร   3. วัดป่าเทพประทานพร  บ้านเชียง  อุดรธานี  4.วัดแก้วบัวบาน  โพนสา  ่ทาบ่อ หนองคาย              อย่าไปน่ะครับเลิกจัดบางที่การเดินทางยากลำบากมากเช่นที่วัดศรีเมืองธรรมคุณ อยูในป้่ลึก ไม่มีรถสัญจร รถเหมาแพงมาก    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-09-22 08:02:11


ความเห็นที่ 37 (3697426)
สถานที่จัดปริวาสดีๆที่พระสงค์ไม่รู้จักขอแนะนำท่านพระคุณเจ้า..เป็นวัดที่เป็นป่าธรรมชาติที่สวยงามต้นไม้สมบูรณ์และเป็นป่าช้าเก่า..ถวายค่าพาหนะ..คือ..วัดป่านาดอกไม้..บ้านนาดอกไม้..ตำบลบ้านยา..อำเภอสว่างแดนดิน..จังหวัดสกลนคร..10-19ธันวาคมของทุกปีไม่มีเลิกเพราะมีงบประมาณจากอำเภอให้จัดทุกปี..แล้วท่านจะได้พบหลวงปู่ใจดีมากๆ..ชื่อหลวงปู่จันดี(ประธานจัดงาน)ขอนิมนต์ครับผม....
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัฒนา วันที่ตอบ 2014-08-31 08:45:23


ความเห็นที่ 36 (3697423)
ข้อมูลทางศาสนาไม่มีการอับเดทที่เลิกจัดไปแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยขอให้ทางวัดที่เลิกจัดแล้วแสดงความรับผิดชอบด้วยการลบข้อมูลของทางวัดท่านด้วย...เวลาท่านลงประกาศยังลงได้..เวลาเลิกต้องลบได้ด้วยสิ
ผู้แสดงความคิดเห็น ภิกขุปาฏิโมกข์ วันที่ตอบ 2014-08-31 08:28:56


ความเห็นที่ 35 (3661174)

 ขอเชิญร่วมปริวาสกรรม วัดท่ามะกอก ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และขึ้น1ค่ำเดือน8ของทุกปี 

พระอธิการประสงค์ สุกฺกภทฺโท 0817489080,0888565354

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการประสงค์ (poex_love1043-at-homtail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-26 06:13:21


ความเห็นที่ 34 (3661173)

 ขอเชิญร่วมปริวาสกรรม วัดท่ามะกอก ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และขึ้น1ค่ำเดือน8ของทุกปี 

พระอธิการประสงค์ สุกฺกภทฺโท 0817489080,0888565354

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการประสงค์ (poex_love1043-at-homtail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-26 06:09:02


ความเห็นที่ 33 (3652182)

  เชิญร่วมงานปริวาสกรร

ณ . วัดกลางสวนดอกไม้

 (สงบเงียบไกลบ้านคน  บรรยากาศดี)

ตำบล แม่ท้อ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

วันที่  20- 29 ธันวาคม  ของทุกปี

(ขอเดียว สวดเดี่ยว บิณฑบาตรในวัด)

 

สนใจจะร่วมเข้าปริวาสกรรม ติดต่อ พระครูวิโรจน์ธรรมประสิทธิ(เจ้าอาวาส)

โทร 087-8398382, 081-1814087 (ผู้ดำเนินงาน)

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาพีรกฤต วันที่ตอบ 2014-06-08 15:52:49


ความเห็นที่ 32 (3652181)

 รับจัดปริวาสกรรมทั่วประเทศ ดำเนินการโดย พระอาจารย์ทอง ฉนฺทาคโม ราชบุรี 

       เพื่อเปิดป่าใหม่ให้แก่วัดที่มีศักยภาพแต่ยังขาดบุคลากรและต้องการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและจรรย์โรงพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบต่อไป

สนใจนิมนต์โทรมาคุยปรึกษาตามหมายเลขที่ลงไว้ได้ครับ

สามารถติดต่อได้ที่ 090-1674665 พระอาจารย์ทอง ราชบุรี

                                      081-7717762 พระอาจารย์ศักดา

                                      081-1814087 พระอาจารย์กุ้ง 

                                      080-6519096 พระมหาพีรกฤต

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาพีรกฤต วันที่ตอบ 2014-06-08 15:44:28


ความเห็นที่ 31 (3617629)

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมบุญ ร่วมปฏิบัติธรรม ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุ เข้าปริวาสกรรม                             ในวันที่ ๒-๑๑มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ.สำนักสงฆ์คลองคราม หมู่ ๑๑ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี...ต่อจาก วัดเขาหัวช้าง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ....ปีนี้จัดเป็นปีแรกครับ  (มีรถรับ- ส่งจากวัดเขาหัวช้าง และปากทาง ครับ..)โทร.0879407851 พvpระชัยรัตน์ ตป สีโล....ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระชัยรัตน์ ตป สีโล (chairut485-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-14 21:44:32ก่อนหน้า12ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

"ที่นี่ประกาศฟรี" ใหญ่ที่สุด (ไทยแลนด์เล็ท ดอทคอม) The biggest "ThailandLET.com"