ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ


แบบที่ ๑   บิณฑบาตนอกวัด,

แบบที่ ๒  บิณฑบาตในวัด,

แบบที่ ๓  มีเจ้าภาพจัดซุ้มให้, 

แบบที่ ๔  เคร่งครัดเจ้าระเบียบ, 

แบบที่ ๕   สบาย ๆ กันเอง

 

<

วัน

วัด/สถานปฏิบัติธรรม

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

รูปแบบ

หลังออก 2 วัน  วัดหนองพันเท้า    จต.  ต.ท่ามะกา  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี    034-541123  
หลังออก 3 วัน  วัดตะโม่    จต.  ต.ปลัดแรด  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  055-371496 2+4
หลังออก 3 วัน วัดบุษยะบรรพต จต. ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ 032-512377 2+5
หลังออก 3 วัน  วัดราหุล     ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี 081-4587622  2+5
หลังออก 3 วัน       วัดม่วงบูรพาราม    จต.  ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  085-765-0423  
หลังออก 3 วัน      วัดป่าหลักร้อย      จต. ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 044-681076  
หลังออก 3 วัน      วัดหนองระเวียง     จต.  ต.หนองระเวียง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 044-249124  
หลังออก 3 วัน  วัดดาวโด่งสิตตาราม    ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  034-752268-9  
หลังออก 3 วัน  วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  50260 081-7648307   2+5
หลังออก 3 วัน  วัดพระบาทมะขาม   ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150 039-389086   
หลังออก 3 วัน     วัดโปร่งขนมจีน  ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160  081-3059658   
หลังออก 3 วัน    วัดเนินโพธิ์เจริญ  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี   15170    
หลังออก 3 วัน วัดเขาบ่อกวางทอง
จัดหลังออกพรรษา 3 วัน ( 26 ตค. - 3 พย. 53)
บิณฑบาตรในวัด
ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พระครูไพศาลสารคุณ เจ้าอาวาส 081-6630218  
หลังออก 5 วัน   วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000    
หลังออก 5 วัน   วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  60170   056-297197  2
หลังออก 5 วัน    วัดสระมรกต  ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190   037-276084   
หลังออก 5 วัน     วัดสามัคยาราม ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๐๘๗ ๒๑๐๒๙๓๙  
หลังออก 10 วัน    วัดดงกลาง            ต.ดงกลาง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66170  081-6047735  
หลังออก 15 วัน วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 086-1146215  
หลังออก 15 วัน  วัดธรรมรังสี      ต.สามกระทาย  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบฯ  77150  032-688864  
หลังออก 15 วัน   ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม     ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร  35150 081-5798142  
หลังสอบ 1 วัน    วัดสิงคราม   จต.     ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร  62140 055-771481  
หลังสอบ 2 วัน   วัดหนองบัว              ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110 086-2125518   
หลังสอบ 2 วัน    วัดหนองปลิง         ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000  081-6476454   
หลังสอบ 2 วัน    วัดปลักไม้ลาย          ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140    
หลังสอบ 2 วัน    วัดท่าคอย                  ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  จ.เพรชบุรี  76132 032-461556  
หลังสอบ 3 วัน       วัดซุนซ่อง                ต.ขุนช่อง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160 039-428027  
หลังสอบ 3 วัน        วัดชุมแสงวนาราม  ต.หมอนยาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140  038-293399  1+5
หลังสอบ 3 วัน         วัดวังคัน           ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180  081-5277003  
หลังสอบ 3 วัน วัดโคกกระต่าย   ต.จำปา  อ.ท่าเรือ  จ.อยุธยา  13130  035-224979  
หลังสอบ 3 วัน     วัดโพธิ์ทองเจริญ    ต.พลับพลาชัย  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160    
หลังสอบ 3 วัน  วัดป่าอาสภาวาส          ต.หินตั้ง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110    
หลังสอบ 3 วัน   วัดคลองลาน  ต.คลองลาน  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  62180  055-735182  
หลังสอบ 3 วัน       วัดป่าธรรมสุข ต.นายามอาม  อ.นายามอาม  จ.จันทบุรี  22160    
หลังสอบ 3 วัน      วัดพลกรัง       ต.พลกรัง  อ.เมือง  จ.นครราชสิมา  30000    
หลังสอบ 5 วัน         วัดช่องลาภ   จต.   ต.หนองพัน  อ.บ้านดา  จ.ราชบุรี  70180  081-2132831  
หลังสอบ 5 วัน     วัดเชิงเขา    จต.    ต.ลิ่นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  71180  081-9134320  
หลังสอบ 7 วัน     วัดกุญชรชาติการาม    ต.นรสิงห์  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง  14130 081-9485775  
วันที่ 4 พ.ย.      วัดเครือเขาโค้ง      ต.วังสำโรง  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120  086-2108749  
วันที่ 15 พ.ย.  วัดชายเคืองวนาราม   ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120  081-6510668  
วันที่ 18 พ.ย.       วัดสระพังทอง        ต.หนองย่างชิ้น  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  48170    
วันที่ 22 พ.ย. ศูนย์วิปัสสนาวัดป่าเทพนิมิตมงคล บ้านห้วยส้ม  ต. ห้ยส้ม  อ.ภูกระดึง  จ. เลย 42180  087-8978658
 
วันที่ 24 พ.ย.     วัดเพชรจันทรส   ต.จันทุ  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบุรี  67160  056-718205  
วันที่ 25 พ.ย.     วัดภูเพียง    (รอบสอง จัด วันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม ทุกปี) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 082-8934868 , 081-7656095 , 054-742250 1
วันที่ 25 พ.ย.     วัดหนองอีเหลย      ต.ในเมือง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  081-4630866  
วันที่ 1 ธ.ค.     สำนักวิปัสสนาดงเย็น   ต.อู่ทอง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160  035-505808  
วันที่ 1 ธ.ค.        วัดศรีเชียงใหม่      ต.พานพร้าว  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  43130  042-452027  
วันที่ 1 ธ.ค.      วัดโคนอน         ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี11130 02-4771404  
วันที่ 1 ธ.ค.     วัดป่าสันติธรรมนาเวง   ต.ท่าเชิงขุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000  086-2261128  
วันที่ 1 ธ.ค.     วัดดาวโด่งสิตตาราม    ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  034-752268-9  
วันที่ 1 ธ.ค.   วัดหนองเป็ด     ต.นาคาย  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330  084-9621281  
วันที่ 1 ธ.ค.    วัดเขาสมอระบัง    ต.หนองปลาไหล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140  087-0324462  
วันที่ 1 ธ.ค.       วัดป่าพุทธรักษา   ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110    
วันที่ 1 ธ.ค.    วัดสวนพระนานาชาติ     ต.น้ำคำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000    
วันที่ 1 ธ.ค.   

วัดสามแยกโพธาราม 

ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ๐๘๖-๒๔๙-๘๓๙๖  
วันที่1-10 ธ.ค.  วัดศรีสว่าง    ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  089-9379345  
วันที่ 2 ธ.ค.  วัดบรูพาราม(อารามหลวง)  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  043-511374  
วันที่ 2-10 ธ.ค.    วัดเนกขัมมาราม  ภาพกิจกรรม53      ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37180  089-2839680  มีซุ้ม
วันที่ 3 ธ.ค.    วัดศรีเมืองธรรมคุณ      ต.โนนสมบรูณ์  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  43140  086-2242938  
วันที่ 4 ธ.ค.     วัดศูนย์กาญจนาภิเษก  ต.ไร่น้อย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34002  081-9769061  
วันที่  5 ธ.ค.      วัดปฐมพานิช  จต.           ต.บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110  036-471599  
วันที่ 5 ธ.ค.        วัดถ้ำยอดทอง              ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  70140  032-376231  
วันที่ 5 ธ.ค.     วัดภูน้อยเทพมงคล       อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180    
วันที่ 6 ธ.ค.     วัดสิงทรัพย์พรหมทอง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180    
วันที่ 8 ธ.ค.       วัดบางพลีใหญ่               ต.บางพลี  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540  02-3373455  
วันที่ 9 ธ.ค.       บ้านนาโพธิ์      ภาพกิจกรรม ตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม พระอาจารย์ชุมพล  กิตติสาโร  เจ้าอาวาสวัด ( 081-3922939  
วันที่ 10 ธ.ค.     วัดห้วยทรายใต้  จต.         ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120  032-442090-2 2+5
วันที่ 10 ธ.ค.   สำนักสงฆ์อรุณเจดีย์      ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี  72170 081-3741762  
วันที่ 10 ธ.ค.    วัดโนนสวรรค์  ต.นาอ้อ  อ.นาอ้อ  จ.เลย  42100  086-8643835  
วันที่ 10 ธ.ค.    วัดโคกสว่าง  ต.หัวนา  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170    
วันที่ 11 ธ.ค.      วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลูก  อ.มหาราช  จ.อยุธยา  13150  081-5708234  
วันที่ 11 ธ.ค.     วัดป่าปุญญาวาส  ต.นิคมฯ  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  34350  087-2443871  
วันที่ 12 ธ.ค.    วัดม่อนฤาษี     ต.ดอยหล่อ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  50160  053-369512  
วันที่ 13 ธ.ค.    วัดสระกลอย   ต.รางสาลี่  อ.ท่าม่วง  จ.กาจญนบุรี   71110     081-7572728 2
วันที่ 13 ธ.ค.     วัดป่าพุทธชัยมงคล    ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110        043-273585  2+5
วันที่ 14 ธ.ค.     วัดกลางราชครูธาราม      ต.หัวตะพาน  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง  14140    035-631290 1
วันที่ 14 ธ.ค.  วัดแดนสงบแสงธรรม   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  80000    044-214134 2+4
วันที่ 14 ธ.ค. วัดป่าเจริญธรรมกาย        ต.บัวแดง  อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  043-587042  
วันที่ 14 ธ.ค.      วัดอำนาจ ต.อำนาจ  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ  37000  086-8705654  
วันที่ 15 ธ.ค.  วัดโบสถ์  ต.บางกุ้ง  อ.บางคณฑี  จ.สมุทรสงคราม  75120  034-761269  
วันที่ 15 ธ.ค.  วัดวังหน่อไม้   ต.นิคมกระ***  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180  086-134695  
วันที่ 15 ธ.ค. วัดเวฬุวัน    ต.ไผ่ใหญ่  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  34140  081-7604129  
วันที่ 15 ธ.ค.          ที่พักสงฆ์โนนกอง        ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000    
วันที่ 16 ธ.ค. วัดสุธาทิพย์  จอ               ต.หนองเม็ก  อ.หนองหาร  จ.อุดรธานี  41130    2
วันที่ 17 ธ.ค. วัดหาดแตงโม ๒๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐ 085-2194828  
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดพุแค ต.สามแยกพุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 036-369034  2+5
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดจินดามณี  ต.คำเขื่อนแก้ว  อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  37210  089-2850896  
วันที่ 19 ธ.ค.  วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สอบถามเส้นทาง โทร ๐๘ ๕๓๙๗ ๗๙๘๘ หรือ ๐๘ ๕๕๐๕ ๙๕๕๔
พระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร อาภาธโร
 
วันที่ 20 ธ.ค. วัดวิสุทธิมรรค ต.บ้านผือ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  41160  042-28225 2
วันที่ 20 ธ.ค. สำนักสงฆ์เขานกยูง   ต.นาป่า  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000    089-2442214 1
วันที่ 20 ธ.ค.  สวนโมขธรรมดอนเจ้าปู่ ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37000 087-2625723  2+4ซุ้ม
วันที่ 20 ธ.ค.  วัดบรรพตเขมาราม ต.นาเขม  อ.กบินทร์บรี  จ.ปราจีนบุรี  25110  081-6672372 2
วันที่ 20 ธ.ค.  วัดหนองแวง   ต.หนองบัว  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260  081-0757527  
วันที่ 20 ธ.ค. วัดดอนแก้ว                   ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  93110    
วันที่ 20 ธ.ค.     วัดยางกระเดา  ต.ท่าเมือง  อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี  34000    
วันที่ 21 ธ.ค.       วัดป่าศรีตาลสุม                 ต.ตาลสุม  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330    
 21 ธ.ค. วัดป่าช้าบ้านสะพาน ต.แก่งโดม  อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี 34190  086-0118646  
วันที่ 21 ธ.ค. วัดท่าเรียบ  (บ้านหนองหว้า) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ 084-5792552, 087-2171073
 
วันที่ 22 ธ.ค. วัดสาธุชนาราม     ต.บางแค  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110  034-749230  
วันที่ 24 ธ.ค.  วัดพระธาตุดอนเวียงห้อ ต.ป่างิ้ว  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170  053-952184  
วันที่ 25 ธ.ค. วัดศรีโอภาส ต.ศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  64130  081-9629826  
วันที่ 25 ธ.ค.  วัดถ้ำสำเภาทอง  ต.ทุ่งคา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86100  077-554166  
วันที่ 28 ธ.ค. วัดบึงสามกา                     ต.คลองเก้า  อ.ปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000  02-905992  
วันที่29ธ.ค.  วัดใหม่บางคล้า            ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110  089-5418455  
วันที่29ธ.ค.  วัดโพธิ์ไทรงาม (วัดบ้านไทร) ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโดย พระครูศีลธรรมโสภิต
โทร.087-898-8862
 
วันที่ 2 ม.ค.  วัดนันทิการาม                ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000    043-222322  1
         
วันที่ 3 ม.ค. วัดประคำอารามศรี ต.บ้านปรางค์  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260    
วันที 3 ม.ค. วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ  37240    
วันที่ 4 ม.ค.      วัดป่าตลุมพุก ต.หนองไม้งาม  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  31180 087-2394416  
วันที่ 4 ม.ค.  วัดป่าสนามชัย  ต.ท่างช้าง  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี  34110    
วันที่ 5 ม.ค. วัดบางแก้ว  จต. ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000  038-856382  
วันที่ 5 ม.ค.  สำนักสงฆ์มหาราช ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีษะเกษ  33110    
วันที่ 5 ม.ค.  วัดป่าฤกษ์อุดม ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  37110 089-8442878  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดป่าชลประทานศรัทธา  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310  043-441360  
วันที่ 5 ม.ค.  ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน  ต.น้ำเที่ยง  อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร  49110  086-2372449  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดมหาราชป่าดงสูง  ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีษะเกษ  33110  086-8728147  
วันที่ 5 ม.ค.  วัดบ้านงิ้วเจริญธรรม  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  49160  089-276-7022  
วันที่ 5 ม.ค. วัดเสลภูมิวนาราม  ต.เสลภูมิ  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120 087-4269011  
วันที่ 5 ม.ค. วัดบ้านโนนดั่งเวฬุวัน ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000    
วันที่ 6 ม.ค. วัดโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120 081-5703604  
วันที่ 6 ม.ค. วัดเพลียขวา ต.ผึ้งหลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000 036-221794  
วันที่ 6 ม.ค.   วัดสายนาดง ต.โคกก่ง  อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ  37210  089-2850896  
วันที่ 7 ม.ค. วัดเลขธรรมกิตต์  จต ต.บางอ้อ  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110 037-335283  
วันที่ 7 ม.ค. วัดโคกมะยม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  035800569-0843861872  
วันที่ 7 ม.ค. วัดดอนค่า ต.แม่พูล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130 055-457493  
วันที่ 7 ม.ค. ป่าช้าวัดศรีโคตร   7-16  มกราคม  จัดทุกปี คีรี บ้านโปร่ง หมู่ ๗ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐ ๐๘๔๗๙๓๑๔๖๔ พระอธิการมาโนชญ์ สนฺติธมฺโม  
วันที่ 8 ม.ค. วัดพุทธโมกข์ ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230 087-8714065  
วันที่ 8 ม.ค. วัดป่าหนองดงสะแนน ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  45150 089-1002347  
วันที่ 8 ม.ค. วัดเหมือดแอ่  ต.ขามป้อม  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170 087-3763558  
วันที่ 9 ม.ค. วัดป่าช้าดอนคณฑา ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  30120    
วันที่ 9 ม.ค. วัดบึงกระจับ ต.หนองแหน อ.พนมสานคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120 081-8642254  
วันที่ 9 ม.ค. วัดหัวเขาสมอคล้า  จต ต.วังฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150    
วันที่ 9 ม.ค. วัดมณีไพรสณฑ์     จต ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110 055-531319 2
วันที่ 9 ม.ค. วัดอุดมไพรสณฑ์    รจอ ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  089-5761461  
วันที่ 9 ม.ค.  วัดศรีบุญเรือง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110    
วันที่ 9 ม.ค. วัดบ้านส่งเปลือย-โพธิ์สระแก้ว ต.เขวา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 081-3803742  
วันที่ 9 ม.ค. วัดบ้านตรวจ ต.ตรวจ  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์  32150 087-7048017  
วันที่ 9 ม.ค.  วัดหนองแคนน้อย ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทร.085-2088451(รักษาการเจ้าอาวาส)  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดพระธาตุห้าดวง  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน  51110  053-570244  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสวนวิเวก  ต.ไร่กา  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบฯ  77180  089-9415510  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสวนวิเวกอาศรมพรหมรังสี ต.ปะดัง  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120    
วันที่ 10 ม.ค.  วัดสันติวนาราม  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130    
วันที่ 10 ม.ค.  วัดป่าช่องแมววิเวก  ต.ช่องแมว  อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา  30270 087-2424916  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดพระพุทธบาทข่วงเปา  ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50160 084-3192355  
วันที่ 10 ม.ค.  วัดเชิงเนินสุทธาวาส ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง    
วันที่ 11 ม.ค. วัดป่าศรีพนาวัน (จอมศรี)  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000    
วันที่ 11 ม.ค. วัดป่าโคกสาย  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000  081-0567420  
วันที่ 12 ม.ค. วัดราษฎร์เจริญธรรม  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160  055-520218  
วันที่ 12 ม.ค. วัดหนองเม็ก   ต.ช่องเม็ก  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  34350    
วันที่ 13 ม.ค. วัด ทันนิคมพัฒนาราม(วัดทับ6)วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี วันที่12 มกราฯมีงานเทศน์มหาชาติ แนะนำให้ไปก่อนงานหนึ่งวันนะครับ การเดินทางก็สะดวกลงรถที่ บ.ข.ส.เก่าโคราช แล้วขึ้นรถสาย โคราช-สีคิ้ว-ปากช่อง บอกเด็กรถว่าลงปากทางคลองไผ่แล้วต่อรถสองแถวที่ปากทางสาย สีคิ้ว-เขากระโดน-เขาฟอดลงหน้าวัดเลยครับถ้าลงที่สีคิ้วก็ขึ้นสองแถวสายที่บอกไปแล้วหรือมาจากทาง ก.ท.ม.ก็ลงที่ปากทางคลองไผ่ขึ้นรถสองแถวตามที่บอกไปแล้วนั่นแหละครับหรือถ้าไปไม่ถูกหรือรถที่ปากทางฯหมดก็โทรไปที่เบอร์ 0862583841 พระครูนิคมพัฒนาภรณ์,0884836284 หลวงตาหาดนะครับ(รถจะรับแค่ปากทางคลองไผ่เท่านั้น) ต.หนองนั้าใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 0862583841 พระครูนิคมพัฒนาภรณ์,0884836284 หลวงตาหาดนะครับ  
วันที่ 14 ม.ค. วัดเทพสถิต  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  044-312965  
วันที่ 15 ม.ค. วัดป่าสามัคคี  ต.โหรา  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด  45160    
วันที่ 16 ม.ค. วัดเลียบบูรพาราม  ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ  33001  045-613306  
วันที่ 16 ม.ค. วัดปัจฉิมวัน จอ.   กิจกรรมปี51 ต.พระเหลา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  37180  081-3211599  
วันที่ 16 ม.ค.  วัดท่าช้าง ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง บิณฑบาตรข้างๆ วัด อยู่แบบง่ายๆ สบายๆ กันเองครับพี่น้อง  
วันที่ 17 ม.ค. วัดบ่อสุพรรณ (หัววัง)  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72190 086-8940685  
วันที่ 17 ม.ค. วัดปีกวงฆ้อง  ต.ท่าไม้  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  60120  056-353103  
วันที่ 17 ม.ค. วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  089-9425683  
วันที่ 17 ม.ค. วัดชุมพวา  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270  093-437536  
วันที่ 17-27 ม.ค.  วัดภู่อ่างเงิน  ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 087-2486225  
วันที่ 17-26 ม.ค.  วัดสมโภชน์กรุงฯ 200 ปี   รายละเอียด
 
บ้านจัดสรร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์ 67170 083-624-9227  
วันที่ 19 ม.ค. วัดแสงสว่างบุ้งคล้า  จต  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000  043-795028  
วันที่ 19 ม.ค. วัดด่านเกวียน  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160     2
วันที่ 19 ม.ค. วัดลำนารายณ์  จต   ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130  036-4610016  
วันที่ 20 ม.ค. วัดถลุงทอง  (บ้านผือ)  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350  081-0810131  
วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าพุทธนิมิต   ต.เกรียงไกร  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180 086-2387848  
วันที่ 20 ม.ค. วัดเกรียงไกรใต้  ต.ไทรย้อย  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000  056-274055  
วันที่ 20 ม.ค. วัดหนองบัวงาม  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190  
ผู้ตั้งกระทู้ ตารางปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ (info-at-watisan-dot-com ) :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-06 00:29:11


ก่อนหน้า123ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 83 (3995567)

 

กำหนดงานเข้าอยู่ปาริวาสกรรมประจำปี

ณ.วัดหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว. อ.พยัคฆภูมิพิสัย. จ.มหาสารคาม. 

ระหว่างวันที่. 11-20. ธันวาคม ของทุกปี

ติดต่อสอบถามที่. 062-495-6919. 

ผู้แสดงความคิดเห็น วัดหนองหว้าเฒ่า จ.มหาสารคาม วันที่ตอบ 2016-05-03 20:49:39


ความคิดเห็นที่ 82 (3970737)

กราบนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอยู่ปริวาสกรรม  ณ  วัดคลองสิบสอง ม 6  ตำบลวังท่าช้าง   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี    ระหว่างวันที่  20-29  พฤษภาคม  ของทุกปี  เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อพระภิกษุสงฆ์  สามเณร  ด้านพระธรรมวินัย  และเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมปฏิบัติธรรม  ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือรายละเอียดการจัดงานได้ที่ พระอธิการบุญทัน ปภาโส  เจ้าอาวาสวัดคลองสิบสอง  โทร  0800032630  ได้ทุกเวลา

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการบุญทันและทีมงาน จัดงาน วันที่ตอบ 2016-03-27 15:43:28


ความคิดเห็นที่ 81 (3970735)

 ขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอยู่ปริวาสกรรม และเจริญพรญาติโยมเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างบารมีให้กับตนเอง ณ วัดวังกวาง หมู่ที่  ๔ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มิถุนายน ของทุกปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานได้ทุกเวลาที่   พระสมวงษ์  กนฺตวณฺโณ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง  โทร  0861547709 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความเมตตาลงประกาศด้วยครับ วันที่ตอบ 2016-03-27 15:28:41


ความคิดเห็นที่ 80 (3965574)

 ช่วยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์   ของป่าช้าวัดศรีโคตรคีรี  ให้ด้วยครับ จัดวันที่   7  มกราคม  เบอร์ใหม่นะครับ  0935299365  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูสันติบวรธรรม ผู้จัดงานครับ วันที่ตอบ 2016-03-19 08:10:38


ความคิดเห็นที่ 79 (3965573)

 ช่วยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์   ของป่าช้าวัดศรีโคตรคีรี  ให้ด้วยครับ จัดวันที่   7  มกราคม  เบอร์ใหม่นะครับ  0935299365  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูสันติบวรธรรม ผู้จัดงานครับ วันที่ตอบ 2016-03-19 08:08:46


ความคิดเห็นที่ 78 (3957733)

 20 - 29 มีนาคม 2559 นี้. ณ. ที่ วัดป่าดอนตูม  บ้านตอกแป้น  ต,บ้านค้อ. อ,เมือง  จ. ขอนแก่น

สถานที่สัปปายะ เป็นธรรมชาติ  บนพื้นที่กว่าร้อยไร่

การเดินทาง..ลงรถที่ บ,ข,ส.ขอนแก่น ต่อรถสองแถวสาย4 บ้านสำราญ ลงที่บ้านหนองน้ำเกี้ยง.

หรือสะดวกที่สุด นั่งแท็กซี่จากบ.ข.ส. บอกไปวัดป่าดอนตูม บ้านตอกแป้น ส่งถึงวัด คา่แท็กซี่ 200 - 250 บ.

                  ติดต่อสอบถามได้ที่  098 - 1036850. พระอาจารย์ สมบูรณ์. จิตตะปุญโญ..

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มหานาโม (Soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-07 12:29:45


ความคิดเห็นที่ 77 (3957134)

 ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอยู่ปริวาสกรรม

ณ  ที่พักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  15  ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  

ระหว่างวันที่  16-25มีนาคม  2559  โทรสอบถามรายละเอียดที่  พระสมวงษ์   กนฺตวณฺโณ  เลขฯ  จค. วังท่าช้าง  โทร  0861547709 ได้ตลอด้เวลา

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสมวงษ์ กนฺตวณ์ฺโณ (somwong2516-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-07 05:58:14


ความคิดเห็นที่ 76 (3954651)

 ขอนิมนต์ เข้าร่วมปริวาสกรรม (จัดริมทะเล)

ณ สำนักสงฆ์ในไร่
หมู่ที่ ๒  ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
 
( สงบ  เงียบ  ไกลบ้านคน  )
 
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ของทุกปี หากปีไหน  เป็นปีที่มีอธิกมาส  หรือเดือน  ๘ สองครั้ง  ก็จะเลื่อนเป็น  แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ แรก
 
ปี ๒๕๕๙ นี้ ตรงกับ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึง  วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๙
 
โดยมีท่านอาจารย์สมนึก  อินฺทมุณี   เจ้าอาวาสวัดหลงบน  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน  ในการจัดงานทุกปี

 

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย  เช่น บาตร ผ้าปูนั่ง  เต้น  สบู่ ยาสีฟัน  ยารักษาโรค ประจำตัว  หนังสือมนต์พิธีเล่มเหลือง  เป็นต้น

ติดต่อสอบถามโทร  ๐๘๐-๐๓๘๕๘๖๘  พระทวีวิทย์  กตปุญฺโญ  เจ้าสำนักสงฆ์ในไร่
ผู้แสดงความคิดเห็น พระทวีวิทย์ วันที่ตอบ 2016-03-02 11:45:49


ความคิดเห็นที่ 75 (3930136)

 จัดงานปริวาสกรรม

วันที่ 20 ก.พ. ของทุกปี
 ณ วัดมะเดื่อ (ถ้ำเขาลอย)
ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เบอร์โทร 080-0974409และ097-0708944

ผู้แสดงความคิดเห็น ติ๊ด แร่กายสิทธิ์ ของดีพอหาได้ วันที่ตอบ 2016-01-21 15:08:00


ความคิดเห็นที่ 74 (3928129)

 

 

ขออาราธนาพระภิกษุ และเรียนเชิญสาธุชน อุบาสก - อุบาสิกา
ขอเชิญ เข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม เจริญวิปัสสนาภาวนา
( ปีที่ ๑๑ )
ณ วัดป่าสามัคคี(บ้านดอนบาก) หมู่ที่ ๖  ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม
เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม (ของทุกปี)
ทางเข้า..วนอุทยานแห่งชาติ “น้ำตกตาดขาม ภูลังกา”
ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า ร่วมประพฤติวัตรปฏิบัติวุฏฐานวิธี ตามหลักพระธรรมวินัย
และ บวชชีพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล ๘ (ไม่โกนผม) เพื่อสั่งสมเนกขัมมะบารมี

ร่วมอนุโมทนาบุญกับ...พระอาจารย์รุ่งโรจน์ สมาจาโร โทร.087-857-1999

ผู้แสดงความคิดเห็น หนุ่ย ธนะนิมิตร (phulungkla-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-18 21:00:20


ความคิดเห็นที่ 73 (3926607)

 งานปริวาสกรรมวัดลำพญากลางวันที่16-25กุมภาพันธ์ ลงรถที่บขส.ปากช่องต่อรถด้านหลังบขส.สายปากช่องท่าพลู ติดต่อได้ตลอดเวลาที่พระอนุสรณ์ อนุตตโร0989689234

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุสรณ์ อนุตตโร (anusteeen1234-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-15 11:11:55


ความคิดเห็นที่ 72 (3926296)
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงาน "ปริวาสกรรม” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดโนนจำปาทอง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

กำหนดการจะเริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๙ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตรงกับ (ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๕) - (แรม ๗ ค่ำเดือน ๕)

** หากพระภิกษุสงฆ์ประสงค์จะเข้าอยู่ปริวาสกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๙๕-๗๗๙๒๑๓๙ และ ๐๘๐-๖๓๙๙๕๙๑ 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวิทย์ (suwitf-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-14 17:27:05


ความคิดเห็นที่ 71 (3917480)

               ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม

ณ วัดหนองช้าง ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
 
วันที่ ๒๐ - ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สถานที่       :   ป่าธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น

รูปแบบ   :   บิณฑบาตในวัด + สบายๆกันเอง   
                    ขอหมู่ - สวดเดี่ยว , ขอเดี่ยว - สวดเดี่ยว
 
การเดินทาง : 

 - สายเหนือ เชียงใหม่-พิษณุโลก-หล่มสัก-ข่อนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลฯ (บริษัทเพชรประเสริฐทัวร์) ลงรถที่ปากทางเข้าบ้านปะอาว แล้วเดินเข้าวัด (ประมาณ ๑๐๐ เมตร)
 - สายอีสาน หนองคาย-อุดร-ข่อนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลฯ (บริษัทสงวนชัยอุบลเดินรถ) ลงรถที่ปากทางเข้าบ้านปะอาว แล้วเดินเข้าวัด (ประมาณ ๑๐๐ เมตร)
 - สายอีสาน นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร-อำนาจเจริญ-อุบลฯ (บริษัทสหมิตรอุบล) ลงรถที่สถานี บ.ข.ส. อุบลฯ ต่อรถแท็กซี่เข้าวัด (ค่าแท็กซี่เก็บที่วัด)
 - สายอื่นๆ ลงรถที่สถานี บ.ข.ส. อุบลฯ ต่อรถแท็กซี่เข้าวัด (ค่าแท็กซี่เก็บที่วัด)
 - สายรถไฟ กรุงเทพฯ-อยุธยา-สระบุรี-โคราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ ลงรถที่สถานีรถไฟอุบลฯ ต่อรถแท็กซี่เข้าวัด (ค่าแท็กซี่เก็บที่วัด)

ติดต่อ-สอบถาม   :   พระอธิการคูณ ทิวังกโร      062 848 9632
                               ครูบาบูล    082 178 3292 , 095 543 5391

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูบาบูล (boolayanun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-22 19:16:08


ความคิดเห็นที่ 70 (3912235)


 

ขอเชิญเข้าอยู่ป่าปริวาสกรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม แสงธรรมรักษ์

 

บ้านห้วยน้ำอู้ ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

วันที่ 23 ม.ค ถึง 1 ก.พ ของทุกปี

(พระกำพล  พลโสภโณ) เบอร์ติดต่อ 088-200-0439

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระกำพล พลโสภโณ วันที่ตอบ 2015-12-08 14:12:46


ความคิดเห็นที่ 69 (3909316)

 ขอเชิญร่วมอยู่ปริวาสกรรม

ณ วัดหนองบัวงาม ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

20 - 29 มกราคม ของทุกปี

สถานที่ ป่าอุดมสมบูรณ์เนื้อที่ 22 ไร่ สัปปายะ เหมะแกการปฏิบัติธรรม

  การเดินทาง รถกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ลงตลาดวังทรายพูน

                   รถเขาทราย - พิษณุโลก ลงตลาดวังทรายพูน

ต่อมอเตอร์ไซด์เข้าวัด

ติดต่อโทร อาจารย์ประพัฒน์ วิสุทธสีโล 0815972819

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวศิษฐ์ วันที่ตอบ 2015-12-02 18:59:25


ความคิดเห็นที่ 68 (3900417)

กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์

ณ วัดเมธาวนาราม

หมู่ที่ ๕ ต.สินปุน อ.พระแสง.จ.สุราษฎร์ธานี

 

  - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕

          ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า  ร่วมประพฤติวัตร  ปฏิบัติวุฏฐานวิธี  ตามหลัก

   พระธรรมวินัย  บวชชีพราหมณ์   นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล ๘   ไม่โกนผมปฏิบัติธรรม

   เจริญวิปัสสนากรรมสั่งสมบุญบารมี  ( โทร.0879400952 พระอธิการพรมชัย ปญฺญาวชิโร )

ผู้แสดงความคิดเห็น วัดเมธาวนาราม วันที่ตอบ 2015-11-17 13:20:10


ความคิดเห็นที่ 67 (3895059)

 กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม - บวชชีพราหมณ์ - ปฎิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระทรงมายุมชนพรรษา ๘๘ พรรษา

ปีแรก - ปีละหน - คนกันเอง (ป่าใหม่) ทำดีเพื่อพ่อ - สักครั้งหนึ่ง

ณ.วัดยางเอน  ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

อาราธนากราบนิมนต์พระคุณเจ้าร่วมประพฤติวัตร ปฎิบัติวุฏฐานวิธี ตามหลักพระธรรมวินัย บวชชีพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล ๘ 

ไม่โกนผมปฎิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนาเป็นการสั่งสมบุญบารมี ครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน และ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป

พระอธิการ ประวัติ นาถกโร

เจ้าอาวาสวัดยางเอน

ผู้ดำเนินการ

การเดินทาง

การเดินทางรถทัวร์ ก.ท.ม - ชลบุรี ลงหน้าห้างโรบินสัน เดินหน้าป้อมตำรวจ ขึ้นรถสองแถว สีฟ้าศรีราชา - หนองค้อ ลงที่หน้าวัดหนองค้อ

(อ่างเก็บน้ำหนองค้อ)

การเดินทางรถทัวร์ สายตราด - ระยอง ลงปากร่วมบ่อวินหน้าป้อมตำรวจ

สายอีสาน - ลงรถปากร่วมบ่อวินหน้าป้อมตำรวจ

หมายเหตุ ถึงแล้วโปรดติดต่อ โทร 085 - 1572568 เจ้าอาวาสวัดยางเอน

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอธิการ ประวัติ นาถกโร (Prawatnathakaro77-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-06 18:37:17


ความคิดเห็นที่ 66 (3891029)

 

 
   ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

ณ ที่พักสงฆ์สร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
 
วันที่ ๑ -๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ***เปิดป่าครั้งแรก***

สถานที่       :   ป่าธรรมชาติ พื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่ 

รูปแบบ   :   ๒ + ๕ (บิณฑบาตในวัด+สบายๆกันเอง)   * ขอหมู่-สวดเดี่ยว,ขอเดี่ยว-สวดเดี่ยว *
 
การเดินทาง : 

 - สายเหนือ เชียงใหม่-พิษณุโลก-หล่มสัก-ข่อนแก่น-อุบลฯ (บริษัทเพชรประเสริฐทัวร์) ลงรถที่ปากทางเข้าบ้านปะอาว แล้วโทร.เข้าวัด ...มีรถมารับ*
                  
 - สายอีสาน หนองคาย-อุดร-ข่อนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลฯ (บริษัทสงวนชัยอุบลเดินรถ) ลงรถที่ปากทางเข้าบ้านปะอาว แล้วโทร.เข้าวัด ...มีรถมารับ*

 - สายอีสาน นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร-อำนาจเจริญ-อุบลฯ (บริษัทสหมิตรอุบล) ลงรถที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร อ.ม่วงสามสิบ แล้วโทร.เข้าวัด ...มีรถมารับ*

*** สถานีรถไฟ และ สถานี บ.ข.ส. อุบลฯ ต่อรถแท็กซี่เข้าวัด หรือจะ โทร.เข้าวัดก่อนก็ได้
 

พระอาจารย์ธนศรี กลฺยาโณ (หลวงปู่สี) ประธานที่พักสงฆ์  :   080 151 9869
พระอาจารย์มหาสัมฤทธิ์ สิริธมฺโม   :   093 369 1998 , 095 609 3675
ครูบาบูล   :   082 178 3292 , 095 543 5391
                   
ผู้แสดงความคิดเห็น ครูบาบูล (boolayanun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-03 09:43:29


ความคิดเห็นที่ 65 (3887423)

 สวัสดีครับอยากถามผู้รู้หน่อยครับคือเรื่องมีอยู่ว่าผมได้ไปเข้าปริวาส แล้วตอนนอนผมเอามือไปจับน้องชายผมแล้วมันตื่นขึ้นมา แล้วผมก็จับมันบีบเพื่อไม่ไห้มันตื่นพร้อมกับรูดขึ้นรูดลงแล้วก็บอกกับตัวเองว่าใจเย็นเดี๋ยวก็ออกจากป่าแล้ว ไม่เกิน 15 วินาทีผมก็เอามือออกแล้วก็กลั้นใจไม่คิดถึงอะไร แต่ไม่มีน้ำอสุจิเคลื่อนออกนะครับ และผมไม่ได้คิดไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน ไม่มีความยินดี แบบนี้ถือว่าเป็นอาบัติซ้อนไหมครับ ช่วยตอบผมทีนะครับผมเครียดมากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น โจร (oilagr22-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-24 21:03:51


ความคิดเห็นที่ 64 (3882770)

กำหนดงานปฏิบัติธรรม   เข้าอยู่ปริวาสกรรม  บวชชีพราหมณ์  ( ปีที่ ๑๓ )

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ๘๘  พรรษา

ณ  สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกษมสุทธาราม  ( ท่าขาม )  

ตำบลท่าคอย   อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

วันที่   ๑๙   ถึง   ๒๘   มีนาคม   พ.ศ   ๒๕๕๙   

เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท  จึงขออาราธนา พระภิกษุ  ผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม และขอเชิญคณะญาติธรรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีล  ๘  อบรมธรรมเจริญ  ศีล   สมาธิ   ปัญญา  ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน  ๔

  สิ่งของที่ท่านต้องนำมา  หนังสือสุทธิ  บาตร  กลด  ผ้ายาง  และ  ของใช้ส่วนตัว

  การเดินทางมา   รถยนต์   กรุงเทพฯ ประจวบฯ , กรุงเทพฯ ปราณบุรี , กรุงเทพฯ หัวหิน

                                                  กรุงเทพฯ - ท่ายาง  ลงสามแยกตลาดท่ายาง ต่อรถมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง  ๗  ก.ม.

        ดำเนินงานโดย   พระครูประสิทธิ์พัชรสาร  และคณะสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกษมสุทธาราม

                                                   โทร๐๘๑  ๘๕๘๐๔๖๐  สำนักงานโทร. ๐๓๒ – ๗๘๔๕๐๐

   หมายเหตุ วันที่  ๑๙   มีนาคม   พ.ศ   ๒๕๕๘   ทางวัดมีรถมารับที่สามแยกท่ายาง

                                          ช่วงเช้า    เวลา ๑๐ . ๐๐  น.       ช่วงบ่าย   เวลา   ๑๔. ๐๐   นถึง  เวลา  ๑๖ . ๐๐  น.

ผู้แสดงความคิดเห็น วัดเกษมสุทธาราม วันที่ตอบ 2015-10-14 08:41:52


ความคิดเห็นที่ 63 (3882763)

กำหนดงานปฏิบัติธรรม   เข้าอยู่ปริวาสกรรม  บวชชีพราหมณ์  ( ปีที่ ๑๓ )

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ๘๘  พรรษา

ณ  สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกษมสุทธาราม  ( ท่าขาม )   ตำบลท่าคอย   อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

วันที่   ๑๙   ถึง   ๒๘   มีนาคม   พ.ศ   ๒๕๕๙   

เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท  จึงขออาราธนา พระภิกษุ  ผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม และขอเชิญคณะญาติธรรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีล  ๘  อบรมธรรมเจริญ  ศีล   สมาธิ   ปัญญา  ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน  ๔

        สิ่งของที่ท่านต้องนำมา  หนังสือสุทธิ  บาตร  กลด  ผ้ายาง  และ  ของใช้ส่วนตัว

        การเดินทางมา    รถยนต์   กรุงเทพฯ ประจวบฯ , กรุงเทพฯ ปราณบุรี , กรุงเทพฯ หัวหิน ,

 

กรุงเทพฯ - ท่ายาง  ลงสามแยกตลาดท่ายาง ต่อรถมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง  ๗  ก.ม.

        ดำเนินงานโดย   พระครูประสิทธิ์พัชรสาร  และคณะสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกษมสุทธาราม 

 

โทร๐๘๑  ๘๕๘๐๔๖๐  สำนักงานโทร. ๐๓๒ – ๗๘๔๕๐๐

 

หมายเหตุ        วันที่  ๑๙   มีนาคม   พ.ศ   ๒๕๕๘   ทางวัดมีรถมารับที่สามแยกท่ายาง

ช่วงเช้า    เวลา ๑๐ . ๐๐  น.       ช่วงบ่าย   เวลา   ๑๔. ๐๐   นถึง  เวลา  ๑๖ . ๐๐  น.

ผู้แสดงความคิดเห็น วัดเกษมสุทธาราม วันที่ตอบ 2015-10-14 08:34:36


ความคิดเห็นที่ 62 (3881601)

          กำหนดการอยูปริวาสกรรม

            เชิญบวชชีพราหมณ์

                          ณ วัดรรรมาภิมุข  (ไรป่า)

       ตำบลเนินทราย   อำเภอเมืองตราด                    จังหวัดตราด  

         ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘

        พระครูสุธรรมาทร เจ้าคณะตำบลเนินทราย                           คณะศิษย์ยินดีตอนรับ

สถานที่ี  ป่าไม้ร่มรื่นทั้งวัน  -บิณฑบาตในวัด-มีเวลาปฎิบัติธรรมเต็มที่ -ฟังธรรมะจากพระอาจาร์หลายรูป

การเดินทาง  เริ่มต้นเดิินท่างจากตัวเมืองตราาด ไปถนนสาย ตราด -คลองใหญ่ กม.ที่4 เลี้ยวไปบนถนนสายไร่ป่-ด่านชุมพล 2กิโเมตรครึ่่งถึ่ง  วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า)

เบอร์ติดต่อ   081-0043719  พระประกิจ(ผู้ประสารงาน)

ผู้แสดงความคิดเห็น พระประกิจ (tesho27325-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-11 06:39:29


ความคิดเห็นที่ 61 (3868705)

 ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าและนักปฏิบัติธรรม

    ร่วมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๕๘

     ณ วัดป่าวิสุทธิญาณ  

บ้านหนองแสง (ช่องตาอู) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี หลังออกพรรษา ๕ วันของทุกปี

บิณฑบาตในวัด และในวันสุดท้ายยังมีบุญฉลากภัตรจากคณะศรัทธาร่วมถวายค่าพาหนะเดินทางแด่พระอาจารย์ทุกรูปครับ..ติดต่อ..0988193026   

(กราบขออภัยครับเบอร์ที่เคยให้ไว้ใช้มา 10 กว่าปี และเป็นเบอร์ 2 จี เลยไม่ค่อยมีคลื่น) การเดินทาง จากอุบลฯมีรถตู้สองสาย ..อุบลฯ-พิบูลฯ-บุณฑริก

                                                                      ..อุบลฯ-เดชอุดม-บุณฑริก

                                 ....................................

 

ผู้แสดงความคิดเห็น visuttiyan Temple (lamphan1680-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-09-09 23:50:07


ความคิดเห็นที่ 60 (3856144)

 กำหนดงานประพฤติวุฎฐานพิธี ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ 

ณ. วัดสุทธาวาส ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรี

ขอนิมนต์พระภิกษุร่วมการประพฤติวุฎฐานพิธี ปริวาสกรรม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กำหนดการ

๓๐ ตุลาคม       ขอปริวาส

๒ พฤศจิกายน  ขอมานัต

๘ พฤศจิกายน  ออกอัพภาณ

พระครูวิมลวชิรกิจ (เจ้าอาวาส) ประธานจัดงาน

ติดต่อสอบถาม: โทร.๐๘๙-๙๑๒๙๘๔๐,๐๘๖-๗๖๖๖๔๒๓

หมายเหตุ: เตรียมอัฐบริขารของใช้ที่จำเป็นในการอยู่ปริวาสกรรมนำมาเอง (เตรียมบาตร และ กลดมาด้วย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อภินพ (mdingman-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-08-17 16:37:21


ความคิดเห็นที่ 59 (3793850)

 ปริวาสกรรม ภายในตลอดปี ทั้งแบบสุทธันตะปริวาสฯ และแบบปฏิกัสสนาปริวาส สถานที่สัปปายะไม่วุ่นวาย บนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติกว่าร้อยไร่ การเดินทางสะดวกสบาย มีซุ้มที่ให้พักพร้อม    

 ณ.ที่ วัดป่าดอนตูม บ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ติดต่อสอบถามได้ที่ 098-1036850. 083-3376576     พระอาจารย์สมบูรณ์  จิตตปุญโญ ประธานสงฆ์วัดป่าดอนตูมฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิเชียร มหาปัญโญ (soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-04-05 19:44:54


ความคิดเห็นที่ 58 (3785821)

 

แก้ไขวันใหม่..ขออภัยทุกท่านมา ณ. ที่นี้

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 เม.ย - 5 พ.ค. ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ วันที่ตอบ 2015-03-19 00:12:27


ความคิดเห็นที่ 57 (3785820)

ฉบับแก้ไขใหม่วันที่ผิดพลาด ขออภัยมา ณ..ที่นี้

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 เม.ย- 5 พ.ค ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ วันที่ตอบ 2015-03-19 00:08:03


ความคิดเห็นที่ 56 (3785818)

นิมนต์พระภิกษุและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน

   ปฏิบัติธรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์        
         และร่วมสรงน้ำสักการะสังขารหลวงปู่มี

              ณ. วัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย) 
          ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
               วันที่ 25 เม.ย - 5 พ.ค. ของทุกปี
      ที่วัดมีรถรับส่ง-กลับ และถวายค่ายานพาหนะ
           โทร . 087-999-3466 พระปกป้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวีระวุธ วันที่ตอบ 2015-03-19 00:03:00


ความคิดเห็นที่ 55 (3779089)

 ปริวาสกรรมประจำปี 20 - 29 มีนาคม นี้

    ณ.วัดป่าดอนตูม ( สวนป่าธรรมญาณ )

บ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

   บนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติกว่าร้อยไร่ สงบเงียบ

   ไม่วุ่นวาย เหมาะแก่การภาวนา

 การเดินทาง ลงรถที่บขส ขอนแก่นแล้วนั่งสอง

แถวสายสี่สีเขียวสุดสายลงที่บ้านหนองน้ำเกี้ยง

หรือจะนั่งแท็กซี่ ส่งถึงวัดก็ไม่แพง การเดินทาง

สะดวกสบาย..

    สนใจ ติดต่อสอบถาม 098-1036850.

          พระอาจารย์ สมบูรณ์  จิตตปุญโญ .

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิเชียร มหาปัญโญ (soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-02 08:07:40


ความคิดเห็นที่ 54 (3764318)

 ปริวาสกรรม ตลอดปี ทั้งแบบสุทธันตะปริวาส

 และปฏิกัสสนา จัดแบบภายใน ณ.วัดป่าดอนตูม

 บ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 สถานที่สัปปายะบนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติกว่า

ร้อยไร่    ...การเดินทาง  ลงบ.ข.ส ขอนแก่นต่อรถสองแถวสีเขียวสาย4 นั่งสุดสาย หรือจะนั่งแท็กซี่ ถึงวัดก็ไม่แพง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

  098-1036850..083-3376576  พระอาจารย์

   สมบบูรณ์  จิตตปุญโญ [ เข้าชมวัด ยูทูบ วัดป่าดอนตูม บ้านตอกแป้น ] 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ มหาวิเชียร มหาปัญโญ (soraya75133-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-27 09:41:47ก่อนหน้า123ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

"ที่นี่ประกาศฟรี" ใหญ่ที่สุด (ไทยแลนด์เล็ท ดอทคอม) The biggest "ThailandLET.com"